Brittloftet

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Brittloftet

 

 

Loftbod med 'lucku-lir'; Brittloftet, byggt 1750. Mamsell Britta Thelaus, dotter till en skolpräst uppförde loftet som tidigare stått på Brittgården i Hole. I röstet hittades mynt från 1734 då huset flyttades. Brittloftet var den första byggnaden som sattes upp på hembygdsgården 1922.

 

Pottstol i trä på gammelgården i Malung. I pottstolen satt små barn som var för små att gå på utedasset för att göra sina behov.

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017