Byggnader

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Malungs gammelgård har många byggnader. Klicka  på bilden ovan för att se siffrorna tydligare. Se varje byggnad med information och bild nedan. 

1. Parstuga

6. Brittloftet

11. Svarvstuga

16. Jannesstugan

21 Förrådsbyggnad

2. Enkelstuga

7. Ladugård

12. Loftbod/Stall

17. Stolphärbre

22. Båthus

Byggnader Malungs gammelgård har många gamla byggnader som flyttats till nuvarande plats från andra håll i bygden.


Malungs hembygdsförening bildades 1919. Några år senare började man sätta upp gamla hus på Hundholen, där det från början låg ett grustag och ett sågverk. Målet var att visa hur en storbondegård kunde se ut under 1600- och 1700-talen. Husen kommer från olika delar av Malungs socken och hembygdsföreningen förvaltar cirka 30 olika byggnader. Arbetet med att sätta upp hus på Hundholen pågår fortfarande.


År 1929 nedtecknades om Malungs hembygdsgård dessa ord i Hembygdens arv. Hembygdsgårdar och friluftsmuseer i Sverige vid ingången av år nittonhundratrettio. En översikt i ord och bild:


"Kulturhistoriska byggnader: Gård å Hundholen uppförd av från

olika byar flyttade byggnader, däribland två loftbodar, fähus,

kornlada, stall och stolphärbre. (Stugan utgöres av en kopia.)

Till gammelgården hör även en skvaltkvarn, som ligger kvar på

sin gamla plats. Historik: Bildad 1919, gården grundlagd 1923.

Museiföreståndare: Handlanden E. Thorolf, Malung."


Se nedan Malungs gammelgårds alla byggnader och information om dessa. Klicka på bilden nedan för att få mer information om husen.

3. Olaloftet

8. Trösklada/

Vedbod

13. Stolphärbre

18. Garage

23. Fjösstuga

4. Sänghärbre

9. Loftbod

14. Barklada

19. Torkhus

24. Stolphärbre

10. Enkelstuga

15. Smedja

20. Stuga

25. Förrådsbyggnad

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017