Föreningens mål

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Malungsfolk på Gnupen i Malung  cirka 1920-30-talet.  Väl uppe på Gnupen är utsikten milsvida. Vid klart väder kan man se ända till Mora. Bild från Gråbergs Harald Perssons samling (401-500).

Föreningens målFöreningen bildades 1919 för att så vakt och vårda bygdens kulturarv samt att verka för att bygdens historia genom text, bild och föremål dokumenteras för framtiden.


Föreningens verksamhet innebär också att hålla materialet i görligaste mån tillgängligt för visning, forskning, etc. och för att uppmuntra till forskning om bygdens historia, natur och näringar.


En annan viktig uppgift är att hävda betydelsen av malungsmålets bevarande.


Här kan du läsa vilka som är med i styrelsen för Malungs hembygds-förening. Läs mer här >>>

Vill du bli medlem i Malungs hembygdsförening? Som medlem i hembygdsföreningen får du medlemsskriften Öfre Gäldet varje år, samt 10 % rabatt på årsboken Skinnarebygd. Läs mer här >>>

All behållning i Niss Hjalmar Matssons Minnesfond går oavkortat till verksamheten i Malungs Hembygdsförening enligt fondens stadgar. Läs mer om Niss Hjalmar Matssons Minnesfond här >>

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017