Kontakt

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

KONTAKTMalungs Hembygdsförening

Box 147

782 23 Malung


Besöksadress: Thorolfsvägen 23


Telefon: 0280-105 57 


E-post: malungs.hembygdsforening@telia.com


Organisationsnummer: 884400-2116


Plusgiro: 39 59 01-2


Bankgiro: 997-1474


KONTAKTA ORDFÖRANDEJörgen Danielson

Tel. 070-586 15 49

E-post. info@jds.se


Bilden visar avgående ordförande John-Christer Åhlander med nya ordförande till höger Jörgen Danielson på årsmötet i mars 2019. 


MINNESSTEN ÖVER SVEN BOHMVid Malungs Hembygdsgård har riksspelmannen Sven Bohm hedrats med en minnessten. Sven Bohm var en förgrundsgestalt i Malungs spelmanslag.


Han grundade Malungs spelmanslag 1948 inför en spelmansstämma, som arrangerades på Malungs Hembygdsgård.Copyright © Malungs hembygdsförening 2017