Kontakt

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

KONTAKT

 

 

Malungs Hembygdsförening

Box 147

782 23 Malung

 

Besöksadress: Thorolfsvägen 23

 

Telefon: 0280-105 57

 

E-post: malungs.hembygdsforening@telia.com

 

Organisationsnummer: 884400-2116

 

Plusgiro: 39 59 01-2

 

Bankgiro: 997-1474

 

BYGGNADER PÅ GAMMELGÅRDEN I MALUNG

 

På Malungs gammelgård finns ett otal byggnader. Den kringbygda gården ska ge en känsla av en välbärgad gård från 1700-talet. Här finns lador, härbren, bodar och smedjor. Parstugan uppfördes 1926 efter rekonstruktionen av Jersstugan från V. Fors som var från omkring 1700-talet.

MINNESSTEN ÖVER SVEN BOHM

 

 

Vid Malungs Hembygdsgård har riksspelmannen Sven Bohm hedrats med en minnessten. Sven Bohm var en förgrundsgestalt i Malungs spelmanslag.

 

Han grundade Malungs spelmanslag 1948 inför en spelmansstämma, som arrangerades på Malungs Hembygdsgård.

 

 

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017