Minnesfond

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Niss Hjalmar Matsson, född 16 maj 1905 i Malung, död 27 febr 1973 i Mora. Föräldrar var skinnskräddaren Niss Mats Persson och Marit Henriksdotter. Niss Hjalmar Matsson var elev vid bl a Malungs folkhögsk 1921-1924.

Minnesfond Niss Hjalmar Matssons Minnesfond förvaltas av Malungs Hembygdsförening, vars styrelse även utdelar premium till personer som "på ett begripligt sätt", ligger helt i Niss Hjalmars anda. All behållning i Niss Hjalmar Matssons Minnesfond går oavkortat till verksamheten i Malungs Hembygdsförening enligt fondens stadgar. De gåvor fonden erhåller utgör ett viktigt bidrag till att kunna förvalta och uppfylla Niss Hjalmars vilja till fromma för Malungs kulturella liv och historia.


Hembygds- och folkminnesvården i Malung, Lima och Transtrand är starkt förknippad med fil.lic. Niss Hjalmar Matssons (1905-1973) namn. Hans stora insatser för forskningen är beskrivna i docent Stig Björklunds nekrolog i Skinnarebygd 1969-73. Efter hans bortgång bildades Niss Hjalmar Matssons minnesfond, med målsättningen att stimulera och främja den fortsatta forskningen om bygdens historia och forntid.


I förordet till första utgåvan av skinnarebygd 1948 skriver han: Skinnarebygd vill i sin mån motverka en tyvärr tendens hos allmänheten att överlåta till examinerade yrkesforskare att syssla med hembygdsforskning. När forskningen helt igenom har blivit vetenskap, ingenting annat än vetenskap och icke längre något folkets sak och intresse, då har någonting mycket betydelsefullt försvunnit ur våra bygders liv.


Niss Hjalmar Matssons Minnesfond vid kondoleanser och uppvaktningar 


Kontakta:


Centrumblommor

Lisagatan 26, Malung

Telefon: 0280-129 37


Gåvor kan också gireras till Malungs Hembygdsförenings konton

Plusgiro 39 59 01-2 eller Bankgiro 997-1474


Här kan du läsa vilka som är med i styrelsen för Malungs hembygds-förening. Läs mer här >>>

Vill du bli medlem i Malungs hembygdsförening? Som medlem i hembygdsföreningen får du medlemsskriften Öfre Gäldet varje år, samt 10 % rabatt på årsboken Skinnarebygd. Läs mer här >>>

All behållning i Niss Hjalmar Matssons Minnesfond går oavkortat till verksamheten i Malungs Hembygdsförening enligt fondens stadgar. Läs mer om Niss Hjalmar Matssons Minnesfond här >>

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017