Styrelsen

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Styrelsen

Bilder från Malungs hembygdsgård maj 2017 då elever från grundskolan med lärare kom på besök. Delar av styrelsen var med och guidade tillsammans med medlemmar ur Malungs hembygdsförening. 

Ordförande

Jörgen Danielson
070-586 15 49

info@jds.se 


Vice Ordförande

AnneMarie Helmersson 


Sekreterare

Bente Mellquist Danielson

070-207 88 28   

bente@delta.se


Ledamöter

Robert Hagström 

Back Lars-Göran Gustavsson 

Jan Kapla 

Bente Mellquist Danielson 


Suppleanter

Hampus Bengt Eriksson 

Annie Gunnarsson 


Revisorer

Torsten Karlsson 

Backa John-Erik Eriksson 


Revisorsuppleant

Bengt Vickes

 

Valberedning

Gun-Britt Ek

 

Firmatecknare

Jörgen Danielson

AnneMarie Helmersson

Robert Hagström


Kassör

Robert Hagström

Kommittéer


SKINNAREBYGD

Bente Mellquist Danielson (red.)

070-207 88 28

bente@delta.se 


Hans Bohm

Göran Bergman

Sören Haga

Inge Groop

Lena Gabrielsson


ÖFRE GÄLDET

Britt Siv Nilsson

Jan Kapla


BYGGNADSVÅRD 

Leif Thoors

Jan-Anders Lindstrand

Bengt Thomasson


TEXTILIER

AnneMarie Helmersson 

Mass Elisabet Larsson


HEMSIDAN 

Styrelsen


Guidning Efter överenskommelse

tel. 0280-105 57

     

VAKTMÄSTARE

Jan-Anders Lindstrand

ARRANGEMANG


Visning av gården och dess samlingar kontakta oss på telefon 0280-105 57 eller genom E-postadressen: malungs.hembygdsforening@telia.com


Läs mer här >>>

PUBLIKATIONER


Arbetet med att dokumentera Malungs historia och kulturliv har varit en betydelsefull uppgift att fullfölja.  Skinnarebygd har sedan 1948   utgivits med undantag av några år med dubbelnummer.


Läs mer här >>>


MINNESFOND


Niss Hjalmar Matssons Minnesfond förvaltas av Malungs Hembygdsförening, vars styrelse även utdelar premium till personer som ligger helt i Niss Hjalmars anda.


Läs mer här >>>

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017