Styrelsen

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Styrelsen

Bilder från Malungs hembygdsgård maj 2017 då elever från grundskolan med lärare kom på besök. Delar av styrelsen var med och guidade tillsammans med medlemmar ur Malungs hembygdsförening.

Ordförande - John-Christer Åhlander

Vice Ordförande - AnneMarie Helmersson

Sekreterare - Elisabeth Nilsson

 

Ledamöter

Robert Hagström

Back Lars-Göran Gustavsson

Jan Kapla

Bente Mellquist Danielson

 

Suppleanter

Britt Siv Nilsson

Hampus Bengt Eriksson

Annie Gunnarsson

 

Revisorer

Torsten Karlsson

Backa John-Erik Eriksson

 

Revisorsuppleant - Bengt Vickes

Valberedning - Gun-Britt Ek

Firmatecknare - John-Christer Åhlander och Anne Marie Helmersson

Kassör - Inge Groop

Kommittéer

Skinnarebygd - John-Christer Åhlander, Hampus Kurt Jonsson och Göran Bergman

Öfre Gäldet - Britt Siv Nilsson och Henrik Gidlund

Byggnadsvård - Leif Thoors, Jan-Anders Lindstrand och Bengt Thomasson

Textilier - AnneMarie Helmersson och Mass Elisabet Larsson

Hemsidan - Styrelsen

 

Guidning Efter överenskommelse, tel. 0280-105 57

Vaktmästare - Jan-Anders Lindstrand

ARRANGEMANG

 

Visning av gården och dess samlingar kontakta oss på telefon 0280-105 57 eller genom E-postadressen: malungs.hembygdsforening@telia.com

 

Läs mer här >>>

PUBLIKATIONER

 

Arbetet med att dokumentera Malungs historia och kulturliv har varit en betydelsefull uppgift att fullfölja. År1948 beslutade Malungs hembygds-

förening att utge en årsbok för att i text och bild delge valda delar av dokumentationen. Skinnarebygd har sedan dess presenterats årligen med undantag av några år med dubbelnummer.

 

MINNESFOND

 

Niss Hjalmar Matssons Minnesfond förvaltas av Malungs Hembygdsförening, vars styrelse även utdelar premium till personer som "på ett begripligt sätt", ligger helt i Niss Hjalmars anda.

 

Läs mer här >>>

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017