Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

10. Enkelstuga (Erkaspolstugan)
    
Erkaspolstugan från Gärdås. Stugan har en väl bibehållen interiör från 1858. Väggarna är schablonmålade i ljusa färger och den fasta inredningen; sängskåp, kärlhylla och bord, är dekorerade av samme målare, av texten över ingångsdörren framgår att det var två målare från Nusnäs i Mora som dekorerat stugan.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad