Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

19. Torkhus (Klängstugan)
    
Torkhus i två våningar, Klängstugan, en gåva av Korsnäsbolaget 1961. Byggnaden användes att klänga kottar (torka kottar) i. Byggnaden var i bruk under första världskriget och en bit in på 1920-talet. Huset inrymmer nu utställningen Skinn i Malung med hemsömnadsverkstad och i nedre våningen ett skomakeri.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad