Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

1. Parstuga (Rekonstruktion av Jersstugan)

Parstuga uppförd 1926 efter rekonstruktionen av Jersstugan från V. Fors.
Jersstugan var i så dåligt skick att den inte kunde flyttas. All användbar inredning som kunde utnyttjas sattes in i den nya stugan, bl.a. fönster och dörrar. Takmålningen i östra stugan efter Jufvas Anders Ersson från Leksand rekonstruerades efter de orginalplankor som fanns. Dörrarna med vackert målade rosor och ådrade foder kunde flyttas och sättas in. I övrigt finns i denna stuga vackert målade sängar och skåp med typisk dekor för målare från socknarna kring Siljan, allmänt kallat dalmåleri. En bonadmålning av Jufvas Anders Ersson från Leksand samt två målningar av en målare från Boda finns också uppsatta i stugan. Den västra stugan eller dagligstugan, som var den egentliga bostaden, har omålad inredning. Stugan med väggfasta sängar och bänkar visar 1700-talets boendemiljö.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad