Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

3. Loftbod (Olaloftet)
    
Olaloftet är ett dubbelhärbre i två våningar med svalgångar i båda våningarna. Loftet har dendrokronologiskt daterats till 1630. De breda gåtarna och de höga trösklarna tyder på hög ålder. Skyddsmärken, s.k. trollkors, mot t.ex. häxor och troll finns på dörrar och väggar. Loftet tillhörde ursprungligen Backhansgården i Mellanmon men flyttades omkring 1880 till Olagården.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad