Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

4-5. Loftbod (Jommoloften)
    
4-5 kallas Jommoloften. Portlider binder husen samman.


  

 
 

4. Sänghärbre
    
Sänghärbre från 1600-talet flyttat från Vallerås. Ett rum i nedre botten, två i övre, svalgång i båda våningarna.


  

 
 

5. Stall med loft och svale
    
Stall med loft och svale, byggt på 1600-talet.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad