Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

6. Loftbod (Brittloftet)
    
Loftbod med 'lucku-lir'; Brittloftet, byggt 1750. Mamsell Britta Thelaus, dotter till en skolpräst uppförde loftet som tidigare stått på Brittgården i Hole. I röstet hittades mynt från 1734 då huset flyttades. Brittloftet var den första byggnaden som sattes upp på hembygdsgården 1922.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad