Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

7. Ladugård ('Erkaspolfjösä')
    
Ladugård, 'Erkaspolfjösä' (Erik, P
åls sons ladugård) byggt i början av 1800-talet ursprungligen på Erkaspolgården i Gärdås. Fjöset var i bruk fram till 1922. Det torde vara ett av de största och ståtligaste i sitt slag i Dalarna. Mycket välbevarad interiör, fyra åsar i taket, breda golvtiljor och i gaveln en ålderdomlig typ av sänghylla den s.k. hjällen. Här kunde flickorna ostört ta emot nattliga friare.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad