Malungs Hembygdsgård

   
 


 
 

9. Loftbod (Härloftet)
    
Härloftet, dendrokronologiskt daterat till 1609, från Idbäck. Svalgångsloft (sänghärbre) med portlider som står mot ett stallsloft med svalgång. I sänghärbrets nedre rum finns en unik tvillingsäng av medeltida typ, som förmodligen tillhört ett äldre loft. En liknande säng finns i Skansens äldsta byggnad, Hedninghuset (även detta från Idbäck), dendrokronologiskt daterat till 1320-talet.  

Byggnader Malungs Hembygdsgård


   

 

1. Parstuga (Jersstugan) 2. Enkelstuga (Liss-stuggo) 3. Loftbod (Olaloftet) 4-5 Jommoloften
6. Loftbod (Brittloftet) 7. Ladugård (Erkaspolfjösä) 8. Trösklada. Vedbod (Pelladan) 9. Loftbod (Härloftet)
10. Enkelstuga (Erkaspolstugan) 11. Svarvstuga 12. Loftbod. Stall 13. Stolphärbre från Bertegården
14. Lada (Barklada) 15. Smedja (Dölsmedjan) 16. Parstuga (Jannesstugan) 17. Stolphärbre (Torshärbret)
18. Garage 19. Torkhus (Klängstugan) 20. Stuga (Arbetslokal. Toaletter) 21. Förrådsbyggnad
22. Båthus 23. Fjösstuga 24. Stolphärbre (Nya härbret) 25. Förrådsbyggnad