Skinnarebyggd 1948-2021

Register i kronologisk ordning

2021-11-18 Bo Svensson


Titel

Mor

Cantate Domino Västerdalsfolket Frögeliussläkten i Malung Vallerås by (Första avd.)

Polska från Malung (Eft. Erik Lissmyr) Avrättningsplatsen på Högheden Psalm och psalmodikon i Dalom Vattensamfälligheterna i Malung Läson värt

Om och ur gamla papper Hänt på Holen (1947) Styrelse 1948

Förord (1949) Sommar-Malung

30 år. Ett gammalt upprop och ett nytt Vallerås By II

Mesbördan. En ortnamnssägen från Malung Hantverk och kultur. Mlg yrkesskolor 1948 Ja, om jag vore riker (Efter Finn Erik Persson) "Sättsis utôm sakermöntä"

När Dalarnas spelmän möttes i Malung Fäderna och vi

En handelskulla från Idbäck

Präst Jonas och Gagnefskullan. En släktsägen från Nordanåker Viktor Lindkvist. Fiolbyggaren, spelmannen, trubaduren

Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Malungs Spelmannslags första radioframträdande Polska efter Leisme Per Larsson

Nordisk folkkultur som skolämne. Ett initiativ vid Mlg Foklhögskola Det växte upp en lilja i grön' dalen

Folktro från Kölberg på Malungs Finnmark Jonas i skogen

Hänt på Holen (1948) Styrelse 1949

Förord (1950) Dalarna

Östra Fors by I. En bybeskrivning Grind Ola-visan

Cathrinebergs Garfveri. Ett länge sedan försvunnet Garveri i Grönland Malungslek efter Erkgärds Mats Ersson i Grimsåker. Upptecknad av Lucia i Vallerås på 1860-talet

Gunhåbergs- eller Lomvisan. Av Finnkari Lars Halvarssson i Ö Fors Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. I Biologiska uppgifter Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. II En dalkarl Pellkersti Marit Olsdotters "reggǁâ"

Springlek efter Lissmyr Erik Persson i V Fors Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Jonas i skogen

Hänt på Holen (1949) Styrelse 1950

Förord (1951)

Sommarsöndag vid Malungs kyrka och Malungs Gammelgård Fäbodarna kring Kappsjöarna förr och nu

Polska efter Lejsme Per Larsson Minnen från min skinnartid

Östra fors by. Bebyggelsens nordligare delar Polska efter Lejsme Per Larsson

Niger-Nils

Kvarnstensbrytning i forna dagars Malung

Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Hänt på Holen (1950)

Styrelse 1951 Gammelgården Valborgsmässa

Av hjärtat jag dig älskar Bo i fjös

Östra Fors by. III. Bebyggelsens nordligare delar (forts.) När Göllö Per skulle skjuta orra

Förgäves uppå stigen …

Mosa Mats Gudmundssons Amerikabrev Polska efter Lisme Per Larsson

Och det har gått (självbiografi)

Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Hänt på Holen (1950)

Styrelse 1951

Bygdemuseet Malungs Gammelgård. Jannestugan

Stora Mon I. Norra Mon (från bygränsen mot Vallerås till Gommel Unge gossen (gammal jullek från Malung)

Brassa bjällor

Melodi med variationer (Malungs former av La Folia-Sinclairsvisan) Norskt salt och svenskt järn

Köra i hank

Årlighe Skatth och Marckgeld Åff Östre ok Vestre Daalen Åårlighe Rentan

Hänt på Holen 1952 Hänt på Holen 1953

Register över Skinnarebygd 1948 - 1953 Den döda gården

Skol Olof Olsson teckning av Ivan Andersson Skol Olof Olsson in memorian

Som skinnare i Orsa och andra minnen Lilla Hanna (visa efter Skol Olof Olsson)

I min barndoms by. Grönland på 1910-talet

En länsman berättar minnen från Malung (självbiografi) Stor sak fast världen hatar mig

När Malungsskinnare fick fira julkvällen i skogskojan Brudmarsch från Malung, efter Troskari Mats Olsson, V Fors

Storspelmannen Troskari Mats Olsson Polska efter Troskari Mats Olsson Grönlands by. I

Storskifteskartan över Grönlands by i Malung Stadsplanekartan för Malungs municipalsamhälle

Malungs sockens skattelängder från 1500-talet. 1563 års längd. Hänt på Holen 1954

Hänt på Holen 1955 Styrelsen (54-55)

Helgonbilder från Malungs kyrka Kyrkligt från Malung i Landskapsmuseet Olov den helige i Malungs kyrka Ollagården i Nordanåker

Storskifteskarta över norra delen av Nordanåker Malungsmelodierna till Fritiofs saga Melodierna till Fritiofs saga

Religösa rörelser i Malung vid mitten av 1800-talet

Om postkörning mellan Malung och Transtrand i gamla dagar Såsom hjorten trängtar till vattubäckar

Mina fäders bibel Barkladan

Malungs s:ns skattelängder från 1500-talet. Tionderegister 1571 Årliga räntan 1571

Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Hänt på Holen 1956

Styrelsen

Källor till Helmer Ollas uppsats om Ollasgården i Nordanåker Karta över Sillersbyn i Yttermalung år 1846

Valborgsmässa

Skolår och levnadshändelser Västerås Seminarium

Skidan sjunger. Prolog vid SM på skidor i Malung år 1956 Lisper Jonas Persson i Siller

Karta över del av Grönland Grönlands by II

Psalmen "Den signade dag" melodi enligt gammal Malungstradition Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Husdjursinnehavet i Malung, vid tiden för Älvsborgs lösen år 1571 Psalmen "Vi love dig, o store Gud" melodi enligt gammal Malungstradition Hänt på Holen 1957

Hänt på Holen 1958 Styrelsen

Min far Jan Erik Bergman och hans dagboksanteckningar Ur en skogvaktares dagbok för år 1893

Den gamle predikanten

Några bilder ur Malungs Finnmarks historia "Å än e ä muli". Gammal Malungsvisa Hvaraf Spaniheden fått sitt namn

Något om Lars Lunell

Västra Myckelbergets fäbodar En rolig visa

Kommentarer och noter till "En Rolig Visa"

Om släktforskning i Malung Hänt på Holen 1959

Hänt på Holen 1960

Bilaga till ansökan om kommunalanslag för Gammelgårdens behov 1961 Styrelsen

Den tysta byn. (Västra Utsjö i Malung) Öjsberget - en florans lustgård

De vise män. (Staffansvisa från Malung) Pastor Erik Haldén

Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia I Hänt på Holen 1961

Hänt på Holen 1962 Styrelsen

Planscher på Malungs Gammelgård

En unik gårdfarihandlar- och skinnarbild

Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia II Vallflickans sommarsång

Vallflickans höstsång

Malungskarlar som försäljare av eskilstunasmide Östaholn

Barkbrödstider. Något om nödåren 1867-1870 Våra bästa Mat-lafvar

Ve ska ro nol o öst yvy sjögan. Gammal Malungsvisa eft Dansar Edvard Jonsson Hänt på Holen 1963

Hänt på Holen 1964 Styrelsen

Folk vid Lyans fäbodar, samlade till fotografering sommaren 1892 Stor-Lyberget förr och nu, några anteckningar år 1927

Och lysten i leka. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Fy vali gä, kôllâ. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Tu - lu, lâdukal. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm

Ajö, ajö, du Lybbärs klitt. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Stor-Lyberget förr och nu, noter till uppsatsen

Et Grufweligit år. Ett pass från nödåret 1772 Gammelfolk

Grimsåker. Minnen från min barndoms by. Gånglåt efter Lejsme Per Larsson

Herman Strömberg i Memoriam "Murre", ett gammalt finnskogsoriginal

Några Malungsfäbodars förvandling i nyare tid Något om Malungs spelmansmusik

Stormor (Christina von Knorring, d. 1884) Släkten Lundh från Idbäck

Hänt på Holen 1965 Hänt på Holen 1966 Styrelsen

Register till Skinnarebygd 1948 - 1966 Midsommarafton 1968 på Malungs Gammelgård Skinnarmarsch

Skinnarmarsch

Erik-Janismen och Bishop Hill. En liten introduktion Bishop Hill-koloniens femtioårshögtid - 1896

Erik-Jansarna vid Råberget

När Bengt-karlarna gick husesyn efter Erik Jansson Ett besök i det nutida Bishop Hill

Gånglåt efter Lejsme Per Larsson Storspelmannen Lejsme Per Larsson Fångstgropar. Inventering vid Vallerås by

Polska efter Lejsme Per Larsson. (Och inga rikedommar har jag) Polska efter Lejsme Per Larsson.

Obemärkta fiskar, felbedömda ödlor. Lite om några små djur i Malungs fauna. Vedkompaniet

Hänt på Holen 1967 Hänt på Holen 1968 Styrelsen

Förord

Niss Hjalmar Matsson (1905-1973) En resa genom Malung år 1876

En ljus brudmarsch från Malung efter Herman Strömberg En mörk brudmarsch efter "Dixtäpp" Nörtsmo Per Persson Skogsaffärer och timmerdrivningar i Malung vid sekelskiftet Evighet, stillhet och tystnad. Tre dikter av Clas Eriksson Minnesmärket vid Kutåsen

Gamla bilder berättar Karolinska minnen i Malung Längtan

Spelmän och folkmusik i en Malungsby Ett vittnesbörd från Karl IX:s polska krig Sex springlekar efter Lissmyr Erik Persson Daslokan

Hi Teodor, En bygdefotograf Arvselen - Min barndoms fäbod Från Järnvägens ungdom

Hänt på Holen 1969 Hänt på Holen 1970 Hänt på Holen 1971 Hänt på Holen 1972 Hänt på Holen 1973 Styrelsen

Så var det förr i tiden Back David Andersson

Minnen från Brändbergets fäbod Hågkomster från Östra Digerbergets fäbod Kalkugnar vid Gravbergets fäbodar

Ett besök i Hole för 100 år sedan. Hole by del I Hem, hem mitt kära hem. Brev från Malung Kommentar till Lars Lunells resebrev från Malung Grönländska dagar

Millmålarna och "Blinde Magnus" från Lima Stamphambo

Dokumentation av stenåldersfynd i Malungs socken Fäbostugan

Ett par flottningshistorier Hänt på Holen 1974

Styrelsen

En (svart) julbukett Mord på Malungskarl

Johan Gerdesschiölds besök i övre Västerdalarna år 1751 Från Nissången

Gärdesgårdar och råmärken i Malung Skogsarbetarliv i Malung

Vid barndomstorvan

En yttermalungskullas första och sista handelsfärd

Nils Månsson Mandelgren - resenären, tecknaren, samlaren Brev från en resande konstnär

No lär i a en ankär brännvin…. Hänt på Holen 1975

Hänt på Holen 1976 Skogsmårdsträffen Runt Grönland

Om mig själv

Grip Edvard - amatörfotograf Malungs Original Blocksänkor i Malung

Två Öjebor Pällpä år 1904 Den stora bilden

Malungs föreläsningsförening 75 år 1978 Folkmusikuppteckningar i Västerdalarna Spelmannen Erkgärds Mats Uppteckningar efter Erkgärds Mats

Till Torris Annas Minne

Det sista brevet. Minnen av Helmer Olla Hänt på Holen 1977

Styrelsen

Människor och händelser jag mins Pällpä år 1904. II

Till Hallsjös Per Jonsson Den blinde bygnadsarbetaren Tre hus och en bro

Böcker och brev Stenåldersfynd från Öjesjön Fjällbjörken

Malungs socken, byar och fäbodar Sockenbokskommitén slutredovisar Vasännä

Vas-änget, översatt från Malungsmål till svenska När sista björnen fäldes på Limaskogarna

Hänt på Holen 1978 Styrelsen

Stadgar för Malungs Hembygdsförening Älgsjöselens fäboddrift fram till 1970-talet En gättdag

Hemsömmarminnen

Konfirmand och brud i svart eller vitt Gamla Gravbergsvägen

Malungsprofiler

Vidskepelse ock kristen tro vid sekelskiftet Till Ola Bannbers på hans 50-årsdag 1937 Uttrycksfullt malungsmål

Kopiering av gamla textilier

Niss Hjalmar Matssons minnesfond Richard Thunberg in memoriam Hänt på Holen 1979

Styrelsen 1980 Uttalsbeteckning för dialektord Jägra by. I

Hôppnäsvisâ

Min barndoms sommar vid Tranuberget Trätta

Kungl. Kommittén för dalaortens upphjälpande 1787 Malungsprofiler. 2

Ur några Malungskvarnars historia

Hallsjös Per Jonsson. Anteckningar honom till minne Finsk-ryska gälsningar till "Sillär"

Rö Mats Persson bouppteckning 1795 Stölden på Prästvallen

Hans Per Persson. Portättfotograf Mass Evald Henriksson in memorian Hänt på Holen 1980

Styrelsen 1981 Uttalsbeteckning för dialektord Vad är en râtu?

Jägra by. II

Örerfistji fro dur ô te môll

Minnen från min barndoms Holarna Schottis fro Pällhin

Mantalslängden år 1707 Trättâ

Rallare i Vallerås Länsmän och fjärdingsmän

Troskari Erik Persson. Spelman från Västra Fors Malungsprofiler. 3

Hoppnäset. Från fäboddrift till fritidsbruk Hänt på Holen 1981

Styrelsen 1982 Uttalsbeteckning för dialektord

Äldre dräktskick i Malungs socken speglat i bouppteckningsmaterial Fyll Pelles monolog

Malungsfolk i norra Minnesota. Några glimtar från en resa till Roseau conty 1982 Begravningar förr

Trollkarlen från Malung som ingen vågade fängsla Olof Norin. Finnmarkens främste fotograf Gammôlpôjtsin fundär

"Men hä vatt ful bra âllting". Ôm râllärn m. m. ân Lars Dåhne Ändring av Malungs soldatrotar 1853

Hur ä gick då i skull bôri rötsâ

Malungsbor som rallare på Riksgränsbanan

Mantalslängden år 1702 Hänt på Holen 1982 Styrelsen 1983

Uttalsbeteckning för dialektord Gärdos by. Norra delen

Petsjöhusen, Prästvallen, Digerberget. Tre försvunna fäboställen Då ân Môllgakre hel på ô ta Finngubbin

Första skinnarstrejken i Malung

Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (1) Mässômmärsnatt. Lâdudas

Hästhandel i Malungs socken under 1800- och 1900-talen Olle Veirulf 1897 - 1984

Hänt på Holen 1983 Styrelsen 1984

Uttalsbeteckning för dialektord Tandvårdend utveckling i Malungs socken Älgjaktsbesmi

Barndomsminnen från Örsåsen Första världskrigets tid i Malung Människor och stugor vid Backselen Kôllons hemļähet

Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (2) Carl Östlund. Ingenjör och fotograf

Storbränder och brandskydd under decennierna kring sekelskiftet 1900 Hänt på Holen 1984

Styrelsen 1985 Uttalsbeteckning för dialektord

Dansliv i Malung särskilt under 1900-talets första decennier Grönland för 50 år sedan

Några Malungsbors öden och ättlingar i Bishop Hill Sägner, vallvisor och "den präktiga Malungen".

Älgjakt från 1920- till 1950-talen

Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (3) Ân Olâ ô i

Olof Hampus 1910-1986 Hänt på Holen 1985 Styrelsen 1986

Uttalsbeteckning för dialektord

Gamla handlings angående Malung t. o. m. 1545 Gärdås by. Södra delen

Sökandet efter mina svenska rötter

Sågverk decennierna kring sekelskiftet 1900. En översikt Gråbergs Harald Perssons fotodokumentation Seldonstillverkning vid början av 1900-talet

Hänt på Holen 1986 Styrelsen 1987

Uttalsbeteckning för dialektord Järnvägen Malung-Brintbodarne

Domstolsprotokollet från Malung år 1688. Tolkning och kommentar Malung i STORAs centralarkiv

Vilken mellanistid lämnade spår i Öje? Malungs Spelmanslag 1948-1988

Skogsfôţţsins möôr å gammôţ Skräddarepojken som försvunnit Spännande fornminnen kring Lugnet En kyrkvaktmästares minnen

Hänt på Holen 1987 Styrelsen 1988

Uttalsbeteckning för dialektord Malung i andra världskrigets skugga Bilismens första decennier i Malung

Gamla handlingar angående Malung t. o. m. 1545. Tillägg 1 En skinnarfamiljs levnadsöden under 1800-talet Malungsknektarna och slaget vid Trangen 1808

Farbror Sven från Malung. Notiser om Sven Jerring

En nykterhetsförenings öden. Logen 4362 Morgonljus av IOGT Malungs kyrkas ålder

Hänt på Holen 1988 Styrelsen 1989

Uttalsbeteckning för dialektord Kaféer under 1900-talet

Hindrik Persson i Storbyn. Gårdshandlingar från 1600-talet Målarsläkten från Grimsåker

Spelmän och sångutövare i Västra Fors Värnpliktiga 1904 från Malungs socken Jonas i skogen. Tradition och förnyelse Ôm ân Jonâs i skojjâm

En emigrantättlings släktforskning Malungs pensionärsförening 30 år 1989 Knut Paul Olsson 1905-1990

Hänt på Holen 1989 Styrelsen 1990

Uttalsbeteckning för dialektord

Emigrationen från Malung till Nordamerika 1846 - 1930

Malungsmålaren Olof Danielsson (1785-1832). Nils Ols-gårdens målningar i Ekshärad "Ô pôjkan a fyry te Villmânstrand". Dystert 250-årsminne av slaget 1741

"Ô än e ä muļi" (Malungsvisan) Flottning i Ellingeån med bivatten

Brittiska soldater i Malung under andra världskriget Hänt på Holen 1990

Styrelsen 1991 Uttalsbeteckning för dialektord

Malung och Lima i dombok och saköreslängder 1539 - 1559

Saköreslängder och dombok för Malung 1539-1559 förklarade och kommenterade En skolresa till Karlstad

Fattigvård under 1800-talet

Glimtar från Lyans fäbodar under ett sekel Militärgeografisk beskrivning av Malung 1839 En Dölgård i Böle

Hänt på Holen 1991 Styrelsen 1992

Uttalsbeteckning för dialektord Tidsbilder från Rommarheden

Sången och sångan. Några sjönamn och ånamn i Malung

Katten, saltet och den döda systern. Ett trolldomsmål från Malung och Nås 1708 Hånäset i äldre tid

Befolkningsutvecklingen i Malung 1750 - 1850 Mobyarnas småskolor

Biskopsvisitationer under 1600-talet Hänt på Holen 1992

Styrelsen 1993 Uttalsbeteckning för dialektord

Täpp John-Erik Pettersson till minne Malung - en glömd kvarnstensmetropol Sockensjälvstyrelse i gamla tider Skogsbrandsbevakning förr och nu Johan Lindstrand, en trons kämpe

Jofas grundare Niss Oskar Jonsson - en levande legend Folkskolläraren Lars Matsson, Rossknölen Kärleksvisa

Hänt på Holen 1993 Styrelsen 1994

Uttalsbeteckning för dialektord Fäbodstället norra Nyselen

Ett minne från Långselens barnkoloni

Ur arkiven. Kaplansgården i Malung - centrum för ilegal kaffehandel

Ur arkiven. Kvinna avrättad för hor 1722. Mannen flydde till Norge och fick lejd. Ur arkiven. Åldringsmisshandel eller kamp för husbondeväldet

De första nybyggarna på Malungs finnmark Konstnären Gustaf Tormaz

Två polsktrallar upptecknade och kommenterade av Lissman Gunnar Turesson och Herman Pålsson präst i Malung 1566-1618

Malungs skoindustri under 1900-talet Syster Greta

Register till Skinnarebygd 1967-1995 Hänt på Holen

Uttalsbeteckning för dialektord

25 år med Malungs Hembygdsförening

Något om finnar i allmänhet och om Bjesmatsfinnen i synnerhet Ur arkiven. Fyra unga brudpar i Malung 1748-1756

Ur arkiven. Bördsbevis från Malung 1700-1796 Gudmun Jonas Ersson

Grimsåker, min barn- och ungdomsby Det farliga dragspelet

"Ingrid, a du fänni nôn grétrå på ä da?" Kommunal självstyrelse 1862-1909 Hänt på Holen

Uttalsbeteckning för dialektord Några nyttiga vilda växter Stinsen i Malung

Tankar vid tillbakablick

Biskopsvisitationen i Malung 1764. Några glimtar från svunna tider Te lävô på hasôskankvis

Malungsprofiler. 4 (bildtexter Gunnar Yngström) Bilar i Malung då seklet var ungt

Nygårds-Husa-Torris en gård i Böle

När Öjeborna kämpade för att få tillhöra Malung Hänt på Holen 1996

Hembygdföreningens styrelse 1997 Uttalsbeteckning för dialektord Skinnarebygd 50 år

Skogsliv och fäbodromantik. Fyra visor av Sjungar Erik Malungs frivilliga brandkår 1913-1936

Potifars kärlikskranka hustru i Malung Några reflektioner om Erik Larssons konst Dråp och horsbrott i Malungs prästgård

En flygtur över Grönland i början på 1960-talet Något om karolinerna och deras kurirpost år 1718 Domböckerna berättar. Tiden 1662-1733 Västerdalsdiktare

Skinnarmålet Hänt på Holen

Uttalsbeteckning för dialektord Malungs Hembygdsförening 80 år Hembygdsföreningen 1930-1948

Några minnesbilder av vår idrottsrörelse

Nörtsmo Halvar. Legendarisk hornblåsare från Malung Hole "min barndoms by"

Livet som barn i Malung på 1930- och 40-talen Några bilder ur Oskar Edelcronas fotosamling Idrottsminnen från 1940- och 1950-talen

Sällskapet Malungs jultomtar. Några glimtar ur deras verksamhet Godenius almanacksanteckningar

Hänt på Holen 1998 Hembygdföreningens styrelse 1999 Uttalsbeteckning för dialektord

En ny tid bryter in Ett gammalt brev

Grafikern Evert Lissel Möten och upplevelser Erik Jers (1907-2001)

Riksspelmannen Åker Erland Jonsson Fiske i Öjesjön

Ur Malungs apotekshistoria Nostalgitripp i 1960-talets Malung Några garvareporträtt

En återblick från tidiga barnaår Hänt på Holen 1999

Hänt på Holen 2000 Styrelser år 2000 och 2001 Förord

Tal te lådin 080430 på Hundholn Kajsa Bondpä

Kajsa Bondpä

Malungspojke och prästpojke på 1930- och 1940-talen Galgen

Myrslogar

Nota på skollärarens lön på 1860-talet

Myrslogar och myrslåtter Om Ola bannbers

Mina somrar på Håberget

"Krestaffer" och skolan i Andersviksberg Mormor berättar om Storbyn

I Dölhed Anna Larsdotters fotspår

Malung längesedan. Från istid till och med Gustav Vasa Gårdsnamnen i Malung

Hänt på Hundholen Malungs spelmanslag 60 år Besök från Bishop Hill

Min vandring i då och nutid

Malungs Hembygdsförenings första almanacka Fliseldningens historia

Kvarnstensbrytning vid Kvarnberget i Malung Skinnarebygd - ny sökmotor på Internet Skinnstrejken

Hänt på Holen

Inledning och innehållsförteckning Hembygdsföreningen 90 år Minnesord till Wille Toors

Malung Unga Spelmanslag och Minifiolerna Minnesord till Wille Toors

Rundgång

Ryaträffen, folkfest mitt i skogen Skidåkaren Olle Olsson

Några språkliga särdrag i Malungsdialekten

Om ett och annat från minnets hävder. Ryhaga Anders Petter Anna Stedham, en svenskamerikansvenska och hela hennes familj Från Malung till Malung. Ett amerikabrev berättar

Lisper Olof Johnsson, Ellos

Hyttbäcken den 4 april 1887 "Skinnskrädarne här…" Grimsmyrheden. Människor länge sedan Yttermalungsbarnens skolresa 1936

Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 1 Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 2 Bondjers Erik Perssons Skofabrik

Lisra Brittas brev till make och son under deras handelsfärder Min mormor Bengt Maria

Hänt på Holen Frälsningsarmén i Malung Frälsningsarmén i mitt hjärta

Genom tre länder in i den svenska politiken Öje Hembygdssång och Brudvals Kyrkobranden i Malung 1797 Midsommarfirandet vid Hembygdsgården Tal på Sveriges Nationaldag

Sturevalen i Malungs Kyrka Ers Kungliga Höknäs Malungs Kyrka länge sedan

Rännkarlsrået eller första Vasaloppet Regattan i Öje

Grimsmyrheden. Människor länge sedan. Del 2 Minnet av Larf Furuland

Gubb Per Persson i Öke Ridande kurir

Arjon

Med Lennedricka i centrum Kyrkskolan på 30-tqlet Malung i forna tider

Haren i säcken

Harjakt vid Gärdåsselen Småviltsjakt på Finnmarken Älgjakt

Järnvägar - också

Kung Sverres tåg mot Norge

J. Alfred och Christine Persson Malungs IF 90 år

Hänt på Holen Minnesord till Siv Jers

Midsommarfirandet på Hembygdsgården 2011 Byggnadsvård 2010

Kronprinsessparet besöker PG Elfströms skinnfabrik i Malung Några tankar om Malungsmålets avdramatiserande effekter Edwerns skinnfabrik

Brev från Carl Anton Nordgren USA Myckelbyn - en tillbakablick Flygolyckan i Öje 1949

Vinaren Hwijnare Pehr Persson Handelsmän längesedan, Robert Mattsson Fäbodminnen

Två Silleröbor räddade från drunkningsdöden

Historien om Back Lars Hansson och Ingri Karin Ersdotter Ett tack till Sven Hedén

Stinsen i Malung

En försvunnen idyll (Järnvägen Brintbodarna-Malung) Järnvägen Malung Vansbro 1934

På undisökning…

Ä lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mi På Dianas stigar

Harjakt vid Byxången Idbäcks Blåbandsförening

Norra Vallerås diskussionsklubb En industriepoks uppgång och fall En skvallerkäring

Tackbrev från Prins Daniel och Maria Norrfalk Hänt på Holen

Irene Mattsson till minne Hugo Gustafsson till Minne Den förlorade sonen Hallsjökvarnen i norr Mon Finnmarksliv

Gift er på Hembygdsgården

God Jul 1942 önskar WAWAW, en saga för prästbarn

Millionärens hus. Något om Nils Gustaf Ericssons villa i Myckelbyn Malung 1907 och Gårdmålaren Hed Olof Olsson

Moraklockans historia "Klockmakarna" i Östnors by

Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Ve Malungsmålet -en norsk dialekt?

Handlingsbestyr

Fernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa Gustav Vasas "Vasalopp" gick via Malung

Mer om Kung Sverre år 1177 Eli Lennarts 25:e motorsåg Men vi ställde upp

Handelsmän Längesedan, SP Persson på Rommarheden Tiondeboden vid kyrkan

Historiâ ôm en môltflôckärtur

En garvaresläkt som kom och gick En springpojkes vedermödor Backbyboa

Hole jaktlag. Del 1 Hänt på Holen

Kommunalstämmans beslut att köpa egendommen Lugnet Den glömda lokalhistorien

Återinvigning av riksspelman Sven Bohms minnessten Riksspelman Sven Bohm

Berättelsen om Lyberget

Linnés besök vid koppargruvorna Edets kvarm

Snickar Anders Halvarsson

En annorlunda semester i Ryssland Dalfolk på Orust

Greta Dahl

Hole jaktlag. Del 2 Gravberget Reumatikerföreningen Fynd på auktion

Ôm kônnstâ te hâl sä nô ssônär Sômmär ô tsäring-fistsi

Femtryans bruksera och Äppelbo Oxen Hänt på Holen

Linjogården - Från Östra Fors till Bishop Hill Back Anders Halvarsson

Dalfolk på Orust del 2 Yttermalungs stenålder Sommardöden i Öje

Malungs Järnhandel 1919-1991 Ålderdomshemmet Lugnet Lå'dis-tok

Sômmern sôm försvann

Minnen från ett socialtr liv i Malung Snickar Anders Halvarsson

Från de djupa dalaskogarna till slagfälten i amerikanska södern Sparkföre

Sådda blommor

Semestersmärta Beredskapstider Svordommar och okväden

Minnen från ungdomsåren i Högstrands by 1959-1961

Något om gården Gösta i Vallerås och människorna som bodde där Julgransbränningar

Förvånad upplever jag detta denna dag Hänt på Holen

Tal vid Nationaldagen

Hundra år med släkten Godenius En vendeltida skida från Vålberget Pihan Marit

Spår efter förfäderna

Erikjanismen i Malung enligt Linjo Jonas Jonsson Lärda 1500- och 1600-talsmän med ursprung i Vallerås Gårdarna Backlass, Backhans och Jers

Livskraft

En glimt från Posten i Malung 1941 Albackens Vitgarveri Persson&Co Fribaptistföreningen i Yttermalung 123 år Falä häll ofalä hä e fråga

Nô hö´ranâ fro sômmärn Hänt på Holen

Tage Jonsson, en mångkunnig konstnärs historia Ett personporträtt av Poli Albin

Tage Jonsson, en barndomskamrat Perlfiskare på Västerdalälven Bland kikkelarser oc päbeltuppor

De satans missväxtåren på 1860-talet Skinnmäster - en samisk arvtagare (??) Släkthistoria från Danils i Grimsåker Vi var barn i Malung före 1950

Brev från Bishop Hill Bengt-Karins grötskål Kotavlan och dess förlaga Albert

Ân Niss Nils fro Väster Fôss En gammal Opel

Stoppa enfalden - Bevara mångfalden

Glimtar från min barndom under 40- och 50-tlen Jakten på daslokan

Te vänta…

Vår-tsänning ô litä â'nnä

Om rännkarlsrået, Myrslogar mm… Hänt på Holen

Malungs konstförening 75 Judits resa

Förvånad upplever jag detta en dag Malungs sista kvarnbergsgubbar Tur Halfvar

Öje Villa

Britta Carlsson minns Hånäset

Jofa ett Volvo Fritid företag En exotisk upplevelse Yttermalungs tjärfabrik

Militärförbandsövning i Västerdalarna1946

Axplock av minnen från militärövning i hembyn Vallerås 1946 Vi var barn i Malung före 1950. Del 2

Barnmorskorna Hollywood i Mobyn

Oberörd är din nvandring genom livet

E möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å Hänt på Holen

Öje Fantasy Flygolyckan 1949 Fotbollsspelaren Vanco Ur glödande fragment Nordiskt resekort

Vägunderhåll i Vallerås på 1920-talet Migration på 1700-talet

Konstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död f Sjuksköterska och barnmorska

Nedläggning av Malungs förlossnings- och BB-avdelning Bishop Hill

Polisen i Malung 1950-2002 Återinvigning av fornminnem.m. Ä`ttju´ls-vinter

Hänt på Holen

Malungs Hembygdsförening 100 år (1919-2019) Hur Skinnarebygd växer fram till en färdig bok Årets bok är den 52:a i serien

En glömd kvinnas liv - Lisselola Karin Torkstugor och torkplåtar i Vallerås

Kärleken till hembygden. Backa Erik Eriksson i bilder och text Backa Erik Eriksson

Vetenskapsmannen. Minnesord (1959) En viking. Minnesord (1959) Spelmannen Backa Erik

An Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn När folket kom till Prästön

Hole gamla skolhus Backa Eriks skrifter Tre porträtt av skinnare

Jofa-år med många ägarbyten Malungs jordägares traktorrörelse

Fro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på Malungs Blomsterfond 90 år (1929-2019)

En gammal Harskarigård. Med smakprov ur en kommande bok

En berättelse från Östra Fors om Lissola Marit och Lisskersti Halvar och om deras barn Riskittsmedernas fäbodstuga

Deras förfader stred med Drakulas storebror Skogen är min hembygd

Siste skomakaren i byn

Böxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i j Byxångsselen - en sommardag i juli

Hänt på Holen, 2018 Styrelsen efter 21 mars 2019

MIF 1920-talet: första skinnarloppet. MIF tidig nöjesarrangör MIF 1930-talet: Bror Eriksson OS-aktuell. Fotbollslaget avancerar MIF 1940-talet: SM-guld i stav och skidor. Malungspojkar i EM MIF 1950-talet: Silver-Bengt. SM-festen. Fotboillslaget till tvåan MIF 1960-talet: Skinnarloppets nystart. Bästa fotbollsåret. Bingo! Post-Olle pressade Särna-Hedlund

Myrvallen i Idbäck

Ali Rezas långa färd från Iran till Ryavallen Skol Olof Olsson i Vallerås

Örarbäckens skvaltkvarnar En fäbodbedrift från år 1917 Torvtäkter i Malungstrakten

Trosmarit John vid Hallsjöviken Rättelse till "En glömd kvinnas liv"

Bi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minns

Hedersmedlemmar i föreningen Hänt på Holen 2019

Annonser och malungshistorier

MIF 1970-talet: 10.000 på Skinnarspelsloppet. Malungs marknad en succé MIF 1980-talet: Fritzon JVM-segrare. Elitkval och ishall. Ny nöjessatsning MIF 1990-talet: Malung dansar och ler. Vinkelboda rivs, nytt klubbhus MIF 2000-talet: Rekord för Skinnarcupen. Dansbandsveckan bara växer MIF 2010-talet: Stina Nilsson! 50.719 besök ny toppnotering. Fotbollshall Anna Sofia - en annorlunda skoltid

Björnjägaren Lloyd och storskallet vid Vansjön Den okända sanningen om Tio i topp-kuppen

Något om Tällbyns Handels historia - och livet däromkring Skogs- och kolarkojor i Gravbergets närhet

Pandemier förr och nu - och hur Malung drabbades Farfars dokumentskrin en skattkista

Spruthus i Malung

En äventyrlig friarfärd och om mycket annat Lokalföreningen för kvinnors rörträtt Gråbergs Haralds bilder

I valet och kvalet - livet som valförättare Siso' e lí'vä

Så´nt e livet Hänt på Holen

Annonser och malungshistorier


Ämne

Författare

Bok

Sida

Dikt

Paul Lundh

1948

7

Noter

Backa Erik Eriksson d.y.

1948

9

Dikt

Gunnar Furuland

1948

16

Släktforskning

Josef Sjögren

1948

17

Vallerås

Skol Olof Olsson

1948

33

Noter

Erik Eriksson

1948

60

Avrättningsplats

Flink Alfred Mattsson

1948

61

Noter text

Axel Hambræus

1948

63

Vattensamfälligheter

Olof Hampus

1948

70

Historier


1948

84

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1948

85

Hänt på Holen


1948

96

Styrelsen


1948

97

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1949

5

Dikt

Gunnar Furuland

1949

7

Hembygdsföreningen

Niss Hjalmar Matsson

1949

9

Vallerås

Skol Olof Olsson

1949

12

Sägen om mesbördan

Lars Fågel

1949

39

Tal

Gunnar Furuland

1949

41

Noter

Åker Erland Jonsson

1949

49

Malungsuttryck

Niss Hjalmar Matsson

1949

50

Spelmansstämma

Knis Karl Aronsson

1949

52

Dikt

L. O. Johnsson

1949

59

Handelskullor

Hol Holger Persson

1949

61

Släktsägen

L. O. Johnsson

1949

67

Viktor Lindkvist

Erik Solin

1949

71

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1949

75

Spelmanslaget

Niss Hjalmar Matsson

1949

81

Noter

Herman Strömberg

1949

84

Folkhögskolan

Melvin Bergman

1949

85

Noter

Rudolf Sundkvist

1949

90

Folktro

Emma Jansson Kölberg

1949

91

Folktro

Niss Hjalmar Matsson

1949

99

Hänt på Holen


1949

102

Styrelsen


1949

107

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1950

5

Dikt

Gunnar Furuland

1950

6

Ö Fors

Skol Olof Olsson

1950

8

Noter text

Backa Erik Eriksson d.y.

1950

50

Garveri

Niss Hjalmar Matsson

1950

53

Noter

Einar Øvergaard

1950

62

Luciaberättelse

Jonas Larshols

1950

63

Noter text

Rudolf Sundkvist

1950

66

Vinar Mats Persson

Niss Hjalmar Matsson

1950

68

Vinar Mats Persson

H Meltzer

1950

71

Trollens makt

Jonas Larshols

1950

76

Noter

Einar Øvergaard

1950

81

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1950

82

Dikt

Sjungar Erik Eriksson i Gärdås

1950

92

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1950

94

Styrelsen


1950

101

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1951

5

Dikt

Niss Hjalmar Matsson

1951

6

Kappsjöselen

Olof Hampus

1951

11

Noter

Herman Strömberg

1951

46

Skinnare

Ris Jonas Persson

1951

48

Ö Fors

Niss Hjalmar Matsson

1951

52

Noter

Herman Strömberg

1951

76

Gårdfarihandlare

Alfred Hedin

1951

78

Kvarnsten

Olof Hampus

1951

82

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1951

88

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1951

95

Styrelsen


1951

101

Dikt

Kerstin Hed

1952

3

Vårtal

Niss Hjalmar Matsson

1952

5

Noter text

Rudolf Sundkvist

1952

11

Jägra

Niss Hjalmar Matsson

1952

12

Ö Fors

Niss Hjalmar Matsson

1952

33

Göllö Per

L. O. Johansson

1952

60

Noter text

Rudolf Sundkvist

1952

65

Mosa Mats

Mosa Mats Gudmundsson

1952

66

Noter

Herman Strömberg

1952

76

Anders Eliasson

Anders Eliasson

1952

77

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1952

85

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1952

91

Styrelsen


1952

99

Jannestugan


1952

100

N Mon

Niss Hjalmar Matsson

1953

5

Noter text

Rudolf Sundkvist

1953

46

Allmogesmide

Niss Hjalmar Matsson

1953

47

Noter text

Rudolf Sundkvist

1953

57

Handel Sverige-Norge

Niss Hjalmar Matsson

1953

63

Skogsbruk

Niss Hjalmar Matsson

1953

71

Skattelängd 1539


1953

81

Skattelängd 1550


1953

84

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1953

87

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1953

91

Register 1948-1953


1953

97

Dikt

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

5

Skol Olof Olsson

Ivan Andersson

1954-55

8

Skol Olof Olsson

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

9

Skinnare

Backa Erik Em. Eriksson

1954-55

13

Noter text

Rudolf Sundkvist

1954-55

26

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

27

Länsman

Ejvin Andersson

1954-55

57

Noter text

Rudolf Sundkvist

1954-55

66

Skinnare

Jers Erik Andersson

1954-55

67

Noter

Rudolf Sundkvist

1954-55

72

Teckning

Ivan Hansson, Grimsåker

1954-55

43

Noter

Rudolf Sundkvist

1954-55

74

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

75

Grönland


1954-55

82

Grönland


1954-55

83

Skattelängd 1563


1954-55

110

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

114

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

120

Styrelsen


1954-55

123

Kyrkan


1956

1

Kyrkan

Svante Svärdström

1956

5

Kyrkan

Niss Hjalmar Matsson

1956

10

Ollagården

Helmer Olla

1956

13

Nordanåker


1956

22

Fritiofs saga

Niss Hjalmar Matsson

1956

35

Noter texter

Rudolf Sundkvist

1956

39

Frireligöst

Emil Herlenius

1956

46

Posten

Olov Hampus

1956

62

Utvandring

Emil Herlenius

1956

70

Dikt

Paul Nilsson

1956

77

Ö Digerberget fäbodar

Niss Hjalmar Matsson

1956

80

Skattelängd 1571


1956

85

Skattelängd 1571


1956

89

Skattelängd 1571


1956

93

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1956

105

Styrelsen


1956

108

Ollasgården


1956

109

Sillersbyn


1957-58

5

Dikt

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

6

Ungdomsminnen

Helje Olof Andersson

1957-58

9

Helje Olof Andersson

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

76

Dikt

Gunnar Furuland

1957-58

80

Liss per Jonas Persson

Helmer Olla

1957-58

83

Grönland


1957-58

106

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

107

Noter text

Rudolf Sundkvist

1957-58

130

Mantalsuppgifter


1957-58

131

Husdjur i Malung


1957-58

144

Noter text

Rudolf Sundkvist

1957-58

146

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

147

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

150

Styrelsen


1957-58

155

Jan Erik Bergman

Lars G. Bergman

1959-60

5

Jan Erik Bergman

Jan Erik Bergman

1959-60

7

Dikt

Sam Gabrielsson

1959-60

25

Finnmarken

Olof Hampus

1959-60

29

Noter text

Rudolf Sundkvist

1959-60

42

Spaniheden

Lars Lunell

1959-60

43

Lars Lunell

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

45

Myckelbergets fäbodar

Helmer Olla

1959-60

47

Text


1959-60

99

Noter text

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

104

Släktforskning Kantor Josef Sjögren 1959-60 107

Hänt på Holen

Niss Hjalmar

Matsson

1959-60

118

Hänt på Holen

Niss Hjalmar

Matsson

1959-60

120

Kommunalanslag1959-60

122

Styrelsen1959-60

125

V Utsjö

Lars G. Bergman

1961-62

5

Öjsberget

Pell Algot Eriksson

1961-62

53

Noter text

Erik Haldén

1961-62

68

Erik Haldén

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

69

Nordanåker

Helmer Olla

1961-62

70

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

133

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

136

Styrelsen


1961-62

139

Plancher


1963-64

3

Gårdfarihandlare

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

5

Nordanåker

Helmer Olla

1963-64

9

Noter text

Helje Karin Olsdotter, Holarna

1963-64

60

Noter text

Helje Karin Olsdotter, Holarna

1963-64

62

Gårdfarihandel

Göran Rosander

1963-64

63

Gärdås

Kjell Petersson

1963-64

73

Barkbröd

Olof Hampus

1963-64

77

Matlavar


1963-64

99

Noter text

Valdemar Bohm

1963-64

112

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

113

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

113

Styrelsen


1963-64

121

Bild


1965-66

5

Lyberget

Lim Jonas Persson

1965-66

7

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

17

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

19

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

22

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

44

Lyberget

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

45

Nödår

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

51

Dikt

Erik Samuel Lundh

1965-66

54

Grimsåker

Olof Hampus

1965-66

55

Noter

Herman Strömberg

1965-66

88

Herman Strömberg

Sven Bohm

1965-66

89

Murre

Jalmar Vestmyr

1965-66

91

Fäbodars förvandling

Alf Sæsar

1965-66

97

Spelmansmusik

Backa Erik Eriksson

1965-66

122

Stormor

E. S. Lundh

1965-66

125

Släkten Lundh

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

129

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

137

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

138

Styrelsen


1965-66

140

Register 1948-1966

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

142

Bild


1967-68

5

Bild


1967-68

6

Noter text

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

7

Erik-Janismen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

10

Erik-Janismen

John Root

1967-68

15

Erik-Janismen

Matilda Torris

1967-68

72

Erik-Janismen

Willw Thors

1967-68

76

Erik-Janismen

Folke Hedblom

1967-68

78

Noter

Olof Andersson

1967-68

86

Lejsme Per Larsson

Jalmar Vestmyr

1967-68

87

Vallerås

Pell Algot Eriksson

1967-68

113

Noter text

Nils Andersson

1967-68

126

Noter

Karl Sporr

1967-68

126

Fiskar och ödlor

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

127

Vedkompaniet

Helmer Olla

1967-68

145

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

151

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

153

Styrelsen


1967-68

157

Förord


1969-73

5

Niss Hjalmar Matsson

Stig Björklund

1969-73

6

Malung 1876

Mass Evald Henriksson

1969-73

9

Noter

Rudolf Sundqvist

1969-73

26

Noter

Rudolf Sundqvist

1969-73

27

Skogsbruk

Olof Hampus

1969-73

28

Dikt

Clas Eriksson

1969-73

42

Flygolycka

Rune Ohlén

1969-73

44

Gamla bilder

Irene Mattsson

1969-73

49

Karolinertiden

Sigrid Leijonhufvud

1969-73

57

Dikt

Karl Jansson

1969-73

74

Spelmän

Olof Hampus

1969-73

75

Knekten Hindrich Persson

Olle Veirulf

1969-73

82

Noter

Sven Bohm

1969-73

84

Dansbanor

Sven Johansson

1969-73

92

Hi Teodor

Irene Mattsson

1969-73

95

Arvselen

Erik Oscarsson

1969-73

113

Järnväg

Inger Döhl

1969-73

125

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

127

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

128

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

129

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

130

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

131

Styrelsen


1969-73

133

Buan i Gärdås

Tros Olof Halvarsson

1974-75

5

Back David Andersson

Evald Henriksson

1974-75

14

Brändbergets fäbod

Back David Andersson

1974-75

16

Digerbergets fäbod

Göllo Olle Olsson

1974-75

22

Gravbergets fäbod

Pell Algot Eriksson

1974-75

32

Hole

Olle Janbell

1974-75

39

Malung med omnejd

Lars Lunell

1974-75

90

Malung med omnejd

Lars Furuland

1974-75

96

Grönland

Georg Bohm

1974-75

99

Lima-målarna

Kajsa Bondpä

1974-75

109

Dikt

Åker Erland Jonsson

1974-75

114

Stenåldersfynd

Täpp John-Erik Pettersson

1974-75

115

Dikt

Göllo Olle Olsson

1974-75

128

Flottningshistorier

Sven Johansson

1974-75

129

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1974-75

131

Styrelsen


1974-75

135

Tjäderjakt

Back David Andersson

1976-77

5

Mord i Dalsland

Roland Olsson

1976-77

9

Malung 1751

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

18

Dikt

Sjungar Erik Eriksson

1976-77

51

Gärdesgårdar

Olof Hampus

1976-77

52

Skogsarbete

Ivar Olsson

1976-77

67

Dikt

Sjungar Erik Eriksson

1976-77

86

Gårdfarihandel

Axel Dölhed

1976-77

87

Reseberättelse 1869

Lars Furuland

1976-77

94

Reseberättelse 1870

Nils Månsson Mandelgren

1976-77

97

Bruket av starkvaror

Arne Ahlberg

1976-77

112

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

116

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

121

J. W. Forsman

Back David Andersson

1978

5

Grönland

Bengt Backhans

1978

12

Erik Samuel Lundh

Erik Samuel Lundh

1978

21

Grip Edvard Eriksson

Rune Ohlén

1978

46

Original i Malung

Olof Hampus

1978

54

Blocksänkor

Pell Algot Eriksson

1978

70

Tur Anders, Tjäder Kerstin

Oskar Hjalmarsson

1978

77

Pällpä Hole

Olle Janbell

1978

81

Gruppfoto Yttermalung

Alf Ohlén

1978

103

Föreläsningsföreningen

Hugo Gustafsson

1978

109

Folkmusikuppteckningar

Rudolf Sundqvist

1978

116

Erkgärds Mats Ersson

Sven Bohm

1978

125

Noter

Einar Övergards

1978

126

Torris Anna Henriksson

Johan Ö Ågren

1978

134

Helmer Olla

Olle Veirulf

1978

137

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1978

141

Styrelsen


1978

145

Öje

Oskar Hjalmarsson

1979

5

Pällpä Hole

Olle Janbell

1979

14

Dikt på mål

Skol Olof Olsson

1979

42

Busk Erik Larsson

Åke Frödin

1979

44

Bilder


1979

48

Malungspräster

Anders Burius

1979

52

Stenåldersfynd

Ragnar Lannebro

1979

76

Dikt

Anton Moberg

1979

87

Malung 1883

Pell Algot Eriksson

1979

88

Sockenboken

Hugo Gustafsson

1979

108

Dikt på mål

Henrik Rölander

1979

121

Dikt


1979

127

Björnjakt

Bondas Ivar Larsson

1979

130

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1979

130

Styrelsen


1979

134

Stadgar


1979

136

Älgsjöselen

Täpp Sven-Olof Pettersson

1980

7

Dikt

Helny Brushed

1980

64

Hemsömnad

Knut Paul Olsson

1980

67

Klädnorm

Irene Mattsson

1980

74

Gravberget

Skol Olof Olsson

1980

82

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1980

91

Vidskepelse

Olof Hampus

1980

97

Dikt på mål

Niss Hjalmar Matsson

1980

112

Malungsmål

Lars G Bergman

1980

114

Gamla textilier

Pellmats Clara Persson

1980

134

Niss Hjalmar Matsson


1980

142

Richard Thunberg

Lars Ohlsson

1980

144

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1980

146

Styrelsen


1980

153

Uttalsbeteckning


1980

153

Jägra

Knut Paul Olsson

1981

7

Visa

Niss Arvid Jonsson

1981

44

Tranuberget

Niss Arvid Jonsson

1981

45

Dikt på mål

Åker Erland Jonsson

1981

56

Förhållanden i äldre tider

Lars Ohlsson

1981

57

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1981

67

Kvarnar

Olof Hampus

1981

72

Hallsjös Per Jonsson

Per Sundin

1981

87

Sillerö

Hars Bertil Martinsson

1981

102

Bouppteckning

Hars Bertil Martinsson

1981

112

Bredsjöberget 1797

Knut Paul Olsson

1981

124

Hans Per Persson

Irene Mattsson

1981

129

Mass Evald Henriksson

Johan Ö. Ågren

1981

142

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1981

144

Styrelsen


1981

151

Uttalsbeteckning


1981

151

Stångklyfta


1981

152

Jägra

Knut Paul Olsson

1982

7

Dikt på mål

Knall John Andersson

1982

53

Holarna

Ingri Gustav Nilsson

1982

54

Noter text

Åker Erland Jonsson

1982

60

Mantalslängd

Täpp John-Erik Pettersson

1982

62

Dikt på mål

Åker Erland Jonsson

1982

80

Vallerås

Kjell Petersson

1982

82

Länsmän

Olof Hampus

1982

88

Troskari Erik Persson

Sven Bohm

1982

99

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1982

104

Hoppnäset

Niss Arvid Jonsson

1982

107

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1982

135

Styrelsen


1982

144

Uttalsbeteckning


1982

144

Dräktskick

Anders Gudru

1983

7

Dikt

Knut Erik Malmén

1983

39

Emigranter

Stig Björklund

1983

43

Begravningar

Ingri Gustav Nilsson

1983

61

Vidskepelse

Olof Hampus

1983

67

Olof Norin

Irene Mattsson

1983

72

Dikt

Åker Erland Jonsson

1983

90

Skrift på Malungsmål

Per Olov Trosell

1983

91

Soldatrotar

Sangsta John Eriksson

1983

99

Dikt

Åker Erland Jonsson

1983

103

Rallare

Eric Jers

1983

106

Mantalslängd

Täpp John-Erik Pettersson

1983

120

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1983

136

Styrelsen


1983

142

Uttalsbeteckning


1983

142

Gärdås

Per-Olov Trosell

1984

7

Fäboställen som försvunnit

Knut Paul Olsson

1984

78

Dikt

Åker Erland Jonsson

1984

93

Skinnstrejken

Eric Jers

1984

95

Utsjö, Böle, Tällbyn

Lars G. Begman

1984

107

Dikt

Åker Erland Jonsson

1984

135

Hästhandlare

Niss Arvid Jonsson

1984

137

Olle Veirulf

Täpp John-Erik Pettersson

1984

153

Hänt på Holen

Gun Erkgärds

1984

157

Styrelsen


1984

162

Uttalsbeteckning


1984

162

Tandvård

Gunnar Erkes

1985

7

Dikt på mål

Knall John Andersson

1985

44

Örsåsen

Ingri Gustav Nilsson

1985

46

Krig

Knut Paul Olsson

1985

55

Backselen

Elsa Bohm

1985

77

Dikt på mål

Knut Erik Malmén

1985

86

Utsjö, Böle, Tällbyn

Lars G. Begman

1985

88

Carl Östlund

Irene Mattsson

1985

108

Bränder

Lissjos Elias Eriksson

1985

117

Hänt på Holen

Gun Erkgärds

1985

146

Styrelsen


1985

152

Uttalsbeteckning


1985

152

Dansliv

Knut Paul Olsson

1986

7

Grönland

Lissjos Elias Eriksson

1986

38

Emigranter

Inger Döhl

1986

56

Sägner, vallvisor

Backa Anna Johnsson

1986

74

Älgjakt

Britt Nils Eriksson

1986

93

Utsjö, Böle, Tällbyn

Lars G. Begman

1986

111

Dikt på mål

Sjungar Erik Eriksson

1986

133

Olof Hampus

Johan Ö. Ågren

1986

143

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1986

145

Styrelsen


1986

151

Uttalsbeteckning


1986

151

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1987

7

Gärdås

Knut Paul Olsson

1987

54

Emigranter

Janet A. Hobbs Johnsson

1987

92

Sågverk

Lissjos Elias Eriksson

1987

108

Gråbergs Harald Persson

Kajsa Bondpä

1987

120

Seldonstillverkning

Niss Arvid Jonsson

1987

134

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1987

142

Styrelsen


1987

149

Uttalsbeteckning


1987

149

Järnväg

Lars Olof Lind

1988

7

Domstolsprotokoll

Täpp John-Erik Pettersson

1988

30

STORAs centralarkiv

Rune Ferling

1988

77

Arkeologi

Ann-Marie Robertsson

1988

81

Malungs Spelmanslag

Sven Bohm

1988

95

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

1988

119

Hantverkare

Eric Jers

1988

122

Fornminnen

Täpp John-Erik Pettersson

1988

139

Kyrkvaktmästare

Ingri Gustav Nilsson

1988

151

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1988

157

Styrelsen


1988

164

Uttalsbeteckning


1988

164

Krig

Hugo Gustafsson

1989

7

BIlar

Lissjos Elias Eriksson

1989

53

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1989

73

Skinnarfamilj

Eric Jers

1989

76

Krig

Ann Hörsell

1989

93

Sven Jerring

Gunnar Nilsson

1989

130

Nykterhetsrörelsen

Knut Paul Olsson

1989

143

Kyrkan

Täpp John-Erik Pettersson

1989

179

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1989

194

Styrelsen


1989

202

Uttalsbeteckning


1989

202

Kaféer

Lissjos Elias Eriksson

1990

7

Hindrik Persson

Täpp John-Erik Pettersson

1990

30

Målarsläkten

Kajsa Bondpä

1990

63

Spelmän

Eli Lennart Johansson

1990

89

Värnpliktiga

Ann Hörsell

1990

103

Jonas i skogen

Täpp John-Erik Pettersson

1990

120

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

1990

135

Emigration

Jim L. Johnsson

1990

137

Pensionärsförening

Eric Jers

1990

147

Knut Paul Olsson

Täpp John-Erik Pettersson

1990

157

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1990

162

Styrelsen


1990

172

Uttalsbeteckning


1990

172

Emigration

Lennart Henningsson

1991

7

Olof Danielsson

Kajsa Bondpä

1991

79

Krig

Per-Olov Trosell

1991

110

Malungsvisan


1991

126

Flottningshistorier

Eli Lennart Johansson

1991

127

Krig

Hugo Gustafsson

1991

140

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1991

165

Styrelsen


1991

174

Uttalsbeteckning


1991

174

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1992

7

Gamla handlingar

Täpp John-Erik Pettersson

1992

35

Skolresa

Kajsa Bondpä

1992

73

Fattigvård

Lennart Henningsson

1992

88

Lyan

Lissjos Elias Eriksson

1992

115

Krig

Ann Hörsell

1992

134

Böle

Nirs Erik Nordin

1992

141

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1992

174

Styrelsen


1992

183

Uttalsbeteckning


1992

183

Rommarheden

Emanuel Torris

1993

7

Sjönamn

Sigurd Fries

1993

29

Trolldomsmål

Linda Oja

1993

41

Hånäset

Bengt Backhans

1993

52

Befolkningsutveckling

Lennart Henningsson

1993

64

Mobyn

Nirs Erik Nordin

1993

90

Biskopsvisitation

Täpp John-Erik Pettersson

1993

104

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1993

151

Styrelsen


1993

162

Uttalsbeteckning


1993

162

Täpp John-Erik Pettersson

Kajsa Bondpä

1994

7

Kvarnsten

Peter Kresten

1994

10

Gamla handlingar

Lennart Henningsson

1994

29

Skogsbrandsbevakning

Lissjos Elias Eriksson

1994

55

Johan Lindstrand

Eric Jers

1994

71

Niss Oskar Jonsson

Kajsa Bondpä

1994

81

Lars Matsson

Helje Olof Andersson

1994

153

Noter text

Hars Åke Hermansson

1994

157

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1994

159

Styrelsen


1994

168

Uttalsbeteckning


1994

168

Nyselen

Pell Algot Eriksson

1995

7

Långselen

Iréne Bergsten

1995

44

Ur arkiven

Henrik Bramsjö

1995

52

Ur arkiven

Henrik Bramsjö

1995

57

Ur arkiven

Henrik Bramsjö

1995

61

Finnmarken

Lennart Henningsson

1995

67

Gustaf Tormaz

Kajsa Bondpä

1995

91

Noter text

Hars Åke Hermansson

1995

114

Herman Pålsson

Backa Birget Eriksson

1995

116

Skoindustri

Eric Jers

1995

119

Syster Greta

Arne Nyberg

1995

141

Register


1995

147

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1995

157

Uttalsbeteckning


1995

162

Hembygdsföreningen

Kajsa Bondpä

1996

7

Finnmarken

Niss Hjalmar Matsson

1996

40

Ur arkiven

Henrik Bramsjö

1996

46

Ur arkiven

Henrik Bramsjö

1996

49

Gudmun Jonas Ersson

Lena Eriksson, Ulla Johansson

1996

52

Grimsåker

Eric Jers

1996

69

Dragspel

Sven-Olov Hultgren

1996

97

Ordspråk på mål

Hars Åke Hermansson

1996

113

Kommunen

Lennart Henningsson

1996

117

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1996

145

Uttalsbeteckning


1996

152

Nyttoväxter

Pell Algot Eriksson

1997

7

Järnväg

Sven Hedén

1997

34

Ungdomsminnen

Eric Jers

1997

45

Kyrkan

Lennart Henningsson

1997

61

Ordspråk på mål

Hars Åke Hermansson

1997

79

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1997

83

Bilar

Kajsa Bondpä

1997

88

Böle

Nirs Erik Nordin

1997

103

Öje

Lennart Henningsson

1997

134

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1997

139

Styrelsen


1997

144

Uttalsbeteckning


1997

144

Skinnarebygd 50 år

Kajsa Bondpä

1998

7

Noter text

Hans Bohm

1998

14

Brandkår

Lissjos Elias Eriksson

1998

27

Potifars hustru

Maj Nodermann

1998

35

Erik Larsson

Britt Nils Eriksson

1998

43

Kyrkan

Kajsa Bondpä

1998

63

Grönland

Lissjos Elias Eriksson

1998

99

Krig

Eric Jers

1998

112

Gamla handlingar

Lennart Henningsson

1998

124

Västerdalsdiktare

Lars Furuland

1998

125

Skinnarmålet

Ola Bannbers

1998

162

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1998

199

Uttalsbeteckning


1998

205

Hembygdsföreningen

Kajsa Bondpä

1999

7

Hembygdsföreningen

Hugo Gustafsson

1999

29

Idrott

Eric Jers

1999

37

Nörtsmo Halvar

John-Erik Eggens

1999

57

Hole

Kjell Pettersson

1999

69

Henry och Gunborg Gudmuns

Ing-Britt Gudmunds

1999

93

Oskar Edelcrona

Kajsa Bondpä

1999

108

Idrott

Alf Caesar

1999

133

Malungs jultomtar

Lissjos Elias Eriksson

1999

149

Godenius anteckningar

Lennart Henningsson

1999

160

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1999

168

Styrelsn


1999

175

Uttalsbeteckning


1999

175

Malung under 1900-talet

Lennart Henningsson

2000-01

7

Lars Ersson Ö Öje

Herman Josén

2000-01

27

Evert Lissel

Britt Nils Eriksson

2000-01

30

Gamla minnen

Eric Jers

2000-01

44

Eric Jers

Elias Bondpä

2000-01

67

Åker Erland Jonsson

Sven Bohm

2000-01

68

Fiske i äldre dagar

Lars Björlin

2000-01

73

Apotek

Hugo Gustafsson

2000-01

90

Nostalgitripp

Kajsa Bondpä

2000-01

122

Garveri

Kjell Pettersson

2000-01

144

Elias barnaår

Lissjos Elias Eriksson

2000-01

148

Hänt på Holen

Ove Karlsson

2000-01

161

Hänt på Holen

Robert Hagström

2000-01

164

Styrelsen


2000-01

167

Förord

Hugo Gustafsson

2002-08

7

Vårtal

Jan Kapla

2002-08

11

Kajsa Bondpä

Bitte Lindberg Ås

2002-08

15

Kajsa Bondpä

Britt Nils Eriksson

2002-08

17

Gösta Berglund prästson

Gösta Berglund

2002-08

21

Spöstraff

Eddie Eriksson

2002-08

40

Myrslogar

Kjell Pettersson

2002-08

41

Skolbidrag

Kjell Pettersson

2002-08

44

Myrslogar

Klockar Marianne Larsson

2002-08

45

Ola Bannbers

Skördåkers Britta Hultgren

2002-08

57

Håberget

Töris Elisabet Larsson

2002-08

61

Andersviksberg

Rolf Christoffersson

2002-08

69

Storbyn

Maud och Marit Nilsson

2002-08

75

Handelsfärd

Ulla och Lennart Dölhed

2002-08

91

Forntidshistoria

Arnold Joos

2002-08

101

Gårdsnamn

Mass Martina Henriksson

2002-08

127

Hänt på Holen

Lund Rosita Eriksson

2002-08

139

Spelmanslaget

Annie Gunnarsson

2002-08

145

Emigration

Inger Döhl

2002-08

185

En skön skröna

Elvi Eklund

2002-08

193

Almanackan

Lund Rosita Eriksson

2002-08

197

Fliseldning

T Lars Larsson

2002-08

200

Kvarnsten

Klockar Marianne Larsson

2002-08

201

Sökmotor

Daniel Larsson

2002-08

211

Skinnstrejken

Ola Olin, Åke Bondjers, Trosell

2002-08

217

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2002-08

285

Inledning


2009

6

Hembygdsföreningen

Britt Nils Eriksson

2009

7

Wille Toors

Annie Gunnarsson

2009

23

Spelmanslaget

Annie Gunnarsson

2009

42

Wille Toors

Yvonne Isaksson

2009

46

Moraklocka

Eddie Eriksson

2009

63

Folkfest

Lars-Arne Lissman

2009

65

Olle Olsson

Jonas Åhnebrink

2009

81

Malungsmål

Lars Efraimsson

2009

85

Ryhaga Anders Petter

Margaretha Hedblom

2009

89

Emigration

Margaretha Hedblom

2009

103

Emigration

Margaretha Hedblom

2009

114

Lisper Olof Johnsson

Leif Söderlund

2009

119

Skinnare

Lard Östlund

2009

131

Grimsmyrheden

Arnold Joos

2009

142

Skolresa

Skördåkers Britta Hultgren

2009

187

Forsmans-Olle

Per-Olof Trosell

2009

193

Forsmans-Olle

Per-Olof Trosell

2009

211

Skofabrik

Åke Bondjers

2009

227

Handelsfärd

Klockar Marianne Larsson

2009

247

Bengt Maria

Britta Karlsson

2009

267

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2009

276

Frälsningsarmén

Margaretha Hedblom

2010

8

Frälsningsarmén

Gun Pettersson

2010

13

Krig

Margaretha Hedblom

2010

20

Dikt

Rune Mats

2010

30

Kyrkan

Gubb Tage Bevring

2010

31

Hembygdsgården

Inge Grop

2010

32

Tal

Hampus Kurt Jonsson

2010

42

Kyrkan

Arnold Joos

2010

46

Daniel Westling

Olle Tranbär

2010

51

Kyrkan

Arnold Joos

2010

57

Gustav Vasa

Gubb Tage Bevring

2010

67

Regattan

Gubb Jan Stigsson

2010

77

Grimsmyrheden

Arnold Joos

2010

108

Lars Furuland

Gunnel Furuland

2010

166

Gubb Per Persson

Gubb Tage Bevring

2010

176

Krig

Arnold Joos

2010

177

Arjon

Niss Henrik Jonsson

2010

178

Bryggeri

Curt Lenne

2010

185

Skolan

Curt Lenne

2010

198

Malung i forna tider

Gubb Tage Bevring

2010

204

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

206

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

208

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

214

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

216

Järnväg

Roland Olsson

2010

225

Kung Sverre

Britt Nils Eriksson

2010

245

Emigration

Astrid Mosbeck Fairnington

2010

255

Idrott


2010

275

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2010

312

Siv Jers

Annie Gunnarsson

2011

7

Hembygdsgården

Inge Grop

2011

9

Hembygdsgården

Inge Grop

2011

17

Kronprinsessparet

Annie Gunnarsson

2011

21

Malungsmål

Gubb Jan Stigsson

2011

29

Edwerns

Lars-Gunnar Larsson

2011

35

Emigration

Marit Nilsson

2011

55

Myckelbyn

Curt Lenne

2011

59

Flygolycka

Bo Svensson

2011

69

Hwijnare Pehr Persson

Olof Hampus, Arnold Joos

2011

90

Handelsmän

Arnold Joos

2011

101

Lömberget

Georg Efraimsson

2011

106

Drunkningstillbud

Georg Efraimsson

2011

111

Emigration

Mass Elisabet Larsson

2011

112

Sven Hedén

Arnold Joos

2011

142

Järnväg

Sven Hedén

2011

144

Järnväg

C F Larsson, Arnold Joos

2011

153

Järnväg

Arnold Joos

2011

158

Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidninge

Ingrid Dåhne

2011

160

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2011

166

Jakt

Gudmar Danielsson

2011

170

Jakt

Gudmar Danielsson

2011

173

Blåbandsförening

Knekt Mats Olofsson

2011

175

Diskussionsklubb

Inger Döhl

2011

193

Skinnindustri

Sven-Lennart Skinnar

2011

203

Dikt

Arnold Joos

2011

213

Prins Daniel


2011

216

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2011

218

Irene Mattsson

Björn O Henriksson

2012

7

Hugo Gustafsson

Britt Nils Eriksson

2012

9

Ett människoöde

Arnold Joos

2012

11

Hallsjökvarn

Leif Mörkfors

2012

13

Finnmarken

Svea Svensson

2012

18

Hembygdsgården

Styrelsen

2012

19

Prästbarnssaga

Josef Sjögren

2012

21

Malungsgården

Nirs Peter Nordin

2012

29

Gårdmålaren

Mass Elisabet Larsson

2012

54

Moraklocka

Anders Romson

2012

78

Günter RohrGünter RohrGünter RohrG

Anders Ågren

2012

92

Malungsmål

Curt Axelsson

2012

100

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2012

117

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2012

121

Gustav Vasa

Arnold Joos

2012

126

Kung Sverre

Arnold Joos

2012

130

Eli Lennart Johansson

Owe Thoresson

2012

140

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

2012

150

SP Persson

Arnold Joos

2012

153

Kyrkan

Arnold Joos

2012

169

Kåseri på mål

Troskari Ernfrid Eriksson

2012

171

Garveri

Roland Olsson

2012

175

Hennoks Arne Nilsson

Hennoks Arne Nilsson

2012

185

Backbyboa

Åke Bondjers

2012

190

Jakt

Torris Alf Olsson

2012

193

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2012

232

Lugnet

Mora Tidning 29 nov 1912

2013

6

Kvarnsten

Bente Mellqvist Danielsson

2013

7

Sven Bohm

Annie Gunnarsson

2013

18

Sven Bohm

Annie Gunnarsson

2013

22

Lyberget

Johnny Martinsson

2013

32

Carl von Linné

Lennart Dölhed

2013

53

Edets kvarn

Nisse WürthNisse WürthNisse Wü

2013

57

Snickar Anders Halvarsson

Täpp Rune Nilsson

2013

75

Ryssland

Stig Kihlström

2013

82

Torsper Mats Matsson

Roland Olsson

2013

110

Greta Dahl

Bente Mellqvist Danielsson

2013

153

Jakt

Alf Olsson

2013

171

Gravberget

Inger Döhl

2013

204

Reumatikerföreningen

Kjell Algotsson

2013

233

Malungshandlare

Arnold Joos

2013

241

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2013

248

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2013

252

Femtrya

Bengt Löf

2013

257

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2013

262

Emigration

Elisabeth Larsson

2014

7

Back Anders Halvarsson

Ingrid och Johnny Martinsson

2014

36

Torsper Mats Matsson

Roland Olsson

2014

44

Yttermalung

Nisse Würth

2014

66

Öje

Gubb Jan Stigsson

2014

94

Järnhandeln

Håkan Olsson

2014

103

Lugnet

Svea Svensson

2014

118

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2014

121

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2014

126

Socialkontoret

Bengt-Åke Johansson

2014

131

Snickar Anders Halvarsson

Täpp Rune Nilsson

2014

148

Emigration

Inger Döhl

2014

156

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

161

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

163

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

164

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

165

Svordommar på mål

Gunnar Bergstedt

2014

166

Högstrand

Jonas Nederberg

2014

175

Vallerås

Lars-Gunnar Larsson

2014

189

Julgransplundring

Niss Greta Andersson

2014

225

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

226

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2014

227

Tal

Jan Kapla

2015

7

Godenius anteckningar

Anders Anerud

2015

9

Gammal skida

Joakim Wehlin

2015

33

Marit Persdotter Öje

Gubb Jan Stigsson

2015

46

Öje

Gunnar Bergstedt

2015

52

Erik-Janismen

Mass Elisabet Larsson

2015

63

Vallerås

Inger Döhl

2015

72

Mobyn

Lars-Gunnar Larsson

2015

78

Malungs historia

Lennart Pettersson

2015

127

Posten

Marianne Ekberg

2015

133

Garveri

Johnny och Inger Martinsson

2015

161

Fribaptisterna

Nisse Würth

2015

171

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2015

205

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2015

209

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2015

213

Tage Jonsson

Gunvor Jonsson

2016

7

Poli Albin

Nisse Würth

2016

15

Tage Jonsson

Britt Nils Eriksson

2016

27

Pärlfiske

Jan Kapla

2016

23

Blommor på mål

Inger Döhl

2016

26

Missväxtår

Gunnar Bergstedt

2016

45

Malungs historia

P-O Trosell

2016

61

Per Danils Grimsåker

John och Nils Danils

2016

93

Malung före 1950

Studiecirkel

2016

108

Emigration

Roland Olsson

2016

137

Öje kapell

Gubb Jan Stigsson

2016

142

Pellpägården

Mass Elisabet Larsson

2016

150

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2016

153

Niss Nils V Fors

Hans Frödin

2016

155

Kåseri

Stig Kihlström

2016

163

Slåtteräng

Ingela Källén

2016

174

Malungsfors

Sture Matsson

2016

176

Dansbana

Annie Gustavsson

2016

183

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2016

194

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2016

199

Öje

Gubb Torsten Halvarsson

2016

203

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2016

223

Konstförening

Gunvor Jonsson

2017

7

Göllo Judit Persson

B Nils Eriksson

2017

17

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2017

23

Kvarnsten

Eskil Olsson

2017

24

Öje

Gunnar Bergstedt

2017

40

Hånästet

Nils Ingri

2017

56

Hånäset

Britta Carlsson

2017

77

Jofa

Johnny Martinsson

2017

85

Kåseri

Erik Wennerholm

2017

98

Tjärfabrik

Nisse Würth

2017

103

Militärförbandsövning

Inger Döhl

2017

121

Militärförbandsövning

Nisbel Sverre Hansson

2017

130

Malung före 1950

Studiecirkel

2017

132

Barnmorskorna

Mass Elisabet Larsson

2017

159

Niss Oskars villa

Nirs Peter Nordin

2017

192

Dikt

Margot Sachitzki

2017

205

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2017

206

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2017

213

Öje

Gubb Jan Stigsson

2018

7

Flygolycka

Gunnar Bergstedt

2018

13

Vanco Markovski

Gubb Jan Stigsson

2018

23

Dikt

Margot Sachitzki

2018

39

Resekort

Inger Döhl

2018

40

Vallerås

Inger Döhl

2018

42

Migration

Lars Gunnar Larsson

2018

47

Gubb Olov Persson

Gubb Jan Stigsson

2018

75

Sjukvården

Annie Gunnarsson

2018

88

Sjukvården

Annie Gunnarsson

2018

135

Emigration

Mass Elisabet Larsson

2018

145

Polisen

Björn Rosén

2018

153

Avrättningsplats

Annie Gunnarsson

2018

176

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2018

184

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2018

189

Hembygdsföreningen

Bente Mellquist- Danielsson

2019

7

Skinnarebygd

Hampus Kurt Jonsson

2019

16

Skinnarebygd

Hans Bohm

2019

21

Lisselola Karin

Jere Markkanen, Eskil Olsson

2019

22

Vallerås

Inger Döhl

2019

34

Backa Erik Eriksson

Hans Bohm

2019

38

Backa Erik Eriksson

Backa Anna och Inge Thorsson

2019

43

Backa Erik Eriksson

Filip Hjulström

2019

48

Backa Erik Eriksson

Petrus Envall

2019

56

Backa Erik Eriksson

Axel Hambreus

2019

64

Troskari Mats Olsson

Hans Bohm

2019

68

Kyrkbåtsfärd

Axel Hambraeus

2019

70

Hole

Backa Erik Eriksson

2019

78

Backa Erik Eriksson

Hans Bohm

2019

80

Skinnare

Hans Bohm

2019

82

Jofa

Johnny och Inger Martinsson

2019

87

Malungs jordägande socknemän

Lars Henriksson

2019

106

Malungsfors-Hole

Anna-Britta Henriksson

2019

113

Malungs Blomsterfond

Anna-Britta Henriksson

2019

120

Harskarigården, Yttermalung

Nisse Würth

2019

126

Lissola Marit och Lisskersti Halvar

Viktor Nordkvist

2019

131

Riskittsmedernas fäbodstuga

Gunnar Bergstedt

2019

146

En släkthistoria från Öje

Gubb Jan Stigsson

2019

161

Öje

Linea Helmersson

2019

176

Erik Josén

Leif Hjalmarsson

2019

185

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2019

188

Kåseri

Ingrid Dåhne

2019

190

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2019

192

Styrelsen


2019

197

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

6

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

26

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

42

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

68

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

92

Olov Lindkvist

Gubb Jan Stigsson

2020

130

Idrott

Göran Paulsson

2020

142

Invandring till Malung

Ali Reza Shojaei

2020

150

Skol Olof

Inger Döhl

2020

170

Kvarnar

Back Karin Isaksson

2020

184

Fäbodliv

Gunnel Halvarsson

2020

236

Torvtäkter

Inger Döhl

2020

238

Trosmarit John Johansson

Annie Gunnarsson

2020

242

Rättelse

Jere Markkanen

2020

263

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2020

264

Hedersmedlemmar

Annie Gunnarsson

2020

268

Hänt på Holen

Jörgen Danielsson

2020

275

Malungshistorier


2020

280

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

6

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

24

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

50

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

62

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

68

Skolliv på 1920-talet

Mass Elisabet Larsson

2021

82

Björnjakt

Göran Bergman

2021

102

Tio i topp

Gubb Jan Stigson

2021

114

Tällbyns handel

Kerstin Bröker Andersen

2021

127

Skogskojor kring Gravberget

Inger Döhl

2021

136

Pandemier

Per Erik Willemark

2021

156

Christoffer Christoffersson

Rolf Christoffersson

2021

160

Brandkårernas föregångare

Inger Döhl

2021

179

Kåseri

Georg Efraimsson

2021

194

Kvinnors rösträtt

Bente Mellquist Danielson

2021

203

Gråbergs Harald Perssons foton

Foto Gråbergs Harald

2021

211

Rösträttens utveckling

Olle Tranberg

2021

220

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2021

234

Kåseri

Ingrid Dåhne

2021

135

Hänt på Holen

Jörgen Danielsson

2021

236

Malungshistorier


2021

240

Skinnarebyggd 1948-2021

Register i titelordning

2021-11-18 Bo Svensson


Titel

"Ingrid, a du fänni nôn grétrå på ä da?" "Krestaffer" och skolan i Andersviksberg

"Men hä vatt ful bra âllting". Ôm râllärn m. m. ân Lars Dåhne "Murre", ett gammalt finnskogsoriginal

"Ô pôjkan a fyry te Villmânstrand". Dystert 250-årsminne av slaget 1741 "Ô än e ä muļi" (Malungsvisan)

"Sättsis utôm sakermöntä"

"Å än e ä muli". Gammal Malungsvisa 25 år med Malungs Hembygdsförening 30 år. Ett gammalt upprop och ett nytt

Ajö, ajö, du Lybbärs klitt. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Albackens Vitgarveri Persson&Co

Albert

Ali Rezas långa färd från Iran till Ryavallen

An Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Ân Niss Nils fro Väster Fôss

Ân Olâ ô i

Anna Sofia - en annorlunda skoltid

Anna Stedham, en svenskamerikansvenska och hela hennes familj Annonser och malungshistorier

Annonser och malungshistorier Arjon

Arvselen - Min barndoms fäbod Av hjärtat jag dig älskar Avrättningsplatsen på Högheden

Axplock av minnen från militärövning i hembyn Vallerås 1946 Back Anders Halvarsson

Back David Andersson Backa Erik Eriksson Backa Eriks skrifter Backbyboa

Barkbrödstider. Något om nödåren 1867-1870 Barkladan

Barndomsminnen från Örsåsen Barnmorskorna

Befolkningsutvecklingen i Malung 1750 - 1850 Begravningar förr

Bengt-Karins grötskål Beredskapstider Berättelsen om Lyberget Besök från Bishop Hill

Bilaga till ansökan om kommunalanslag för Gammelgårdens behov 1961 Bilar i Malung då seklet var ungt

Bilismens första decennier i Malung

Bi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid mi

Bishop Hill

Bishop Hill-koloniens femtioårshögtid - 1896

Biskopsvisitationen i Malung 1764. Några glimtar från svunna tider Biskopsvisitationer under 1600-talet

Björnjägaren Lloyd och storskallet vid Vansjön Bland kikkelarser oc päbeltuppor

Blocksänkor i Malung Bo i fjös

Bondjers Erik Perssons Skofabrik Brassa bjällor

Brev från Bishop Hill

Brev från Carl Anton Nordgren USA Brev från en resande konstnär

Britta Carlsson minns Hånäset

Brittiska soldater i Malung under andra världskriget Brudmarsch från Malung, efter Troskari Mats Olsson, V Fors Bygdemuseet Malungs Gammelgård. Jannestugan Byggnadsvård 2010

Byxångsselen - en sommardag i juli Böcker och brev

Böxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i j Cantate Domino

Carl Östlund. Ingenjör och fotograf

Cathrinebergs Garfveri. Ett länge sedan försvunnet Garveri i Grönland Dalarna

Dalfolk på Orust Dalfolk på Orust del 2

Dansliv i Malung särskilt under 1900-talets första decennier Daslokan

De första nybyggarna på Malungs finnmark De satans missväxtåren på 1860-talet

De vise män. (Staffansvisa från Malung) Den blinde bygnadsarbetaren

Den döda gården Den förlorade sonen

Den gamle predikanten Den glömda lokalhistorien

Den okända sanningen om Tio i topp-kuppen Den stora bilden

Den tysta byn. (Västra Utsjö i Malung) Deras förfader stred med Drakulas storebror Det farliga dragspelet

Det sista brevet. Minnen av Helmer Olla Det växte upp en lilja i grön' dalen

Dokumentation av stenåldersfynd i Malungs socken Domböckerna berättar. Tiden 1662-1733

Domstolsprotokollet från Malung år 1688. Tolkning och kommentar Dråp och horsbrott i Malungs prästgård

Då ân Môllgakre hel på ô ta Finngubbin

E möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å Edets kvarm

Edwerns skinnfabrik

Eli Lennarts 25:e motorsåg

Emigrationen från Malung till Nordamerika 1846 - 1930 En (svart) julbukett

En annorlunda semester i Ryssland

En berättelse från Östra Fors om Lissola Marit och Lisskersti Halvar och om deras barn En Dölgård i Böle

En emigrantättlings släktforskning En exotisk upplevelse

En flygtur över Grönland i början på 1960-talet En fäbodbedrift från år 1917

En försvunnen idyll (Järnvägen Brintbodarna-Malung)

En gammal Harskarigård. Med smakprov ur en kommande bok En gammal Opel

En garvaresläkt som kom och gick En glimt från Posten i Malung 1941

En glömd kvinnas liv - Lisselola Karin En gättdag

En handelskulla från Idbäck

En industriepoks uppgång och fall En kyrkvaktmästares minnen

En ljus brudmarsch från Malung efter Herman Strömberg En länsman berättar minnen från Malung (självbiografi) En mörk brudmarsch efter "Dixtäpp" Nörtsmo Per Persson En ny tid bryter in

En nykterhetsförenings öden. Logen 4362 Morgonljus av IOGT En resa genom Malung år 1876

En rolig visa

En skinnarfamiljs levnadsöden under 1800-talet En skolresa till Karlstad

En skvallerkäring

En springpojkes vedermödor

En unik gårdfarihandlar- och skinnarbild En vendeltida skida från Vålberget

En viking. Minnesord (1959)

En yttermalungskullas första och sista handelsfärd En återblick från tidiga barnaår

En äventyrlig friarfärd och om mycket annat Erik Jers (1907-2001)

Erikjanismen i Malung enligt Linjo Jonas Jonsson Erik-Janismen och Bishop Hill. En liten introduktion Erik-Jansarna vid Råberget

Ers Kungliga Höknäs

Et Grufweligit år. Ett pass från nödåret 1772 Ett besök i det nutida Bishop Hill

Ett besök i Hole för 100 år sedan. Hole by del I Ett gammalt brev

Ett minne från Långselens barnkoloni Ett par flottningshistorier

Ett personporträtt av Poli Albin Ett tack till Sven Hedén

Ett vittnesbörd från Karl IX:s polska krig

Evighet, stillhet och tystnad. Tre dikter av Clas Eriksson Falä häll ofalä hä e fråga

Farbror Sven från Malung. Notiser om Sven Jerring Farfars dokumentskrin en skattkista

Fattigvård under 1800-talet

Femtryans bruksera och Äppelbo Oxen

Fernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa Finnmarksliv

Finsk-ryska gälsningar till "Sillär" Fiske i Öjesjön

Fjällbjörken Fliseldningens historia

Flottning i Ellingeån med bivatten Flygolyckan 1949

Flygolyckan i Öje 1949

Folk vid Lyans fäbodar, samlade till fotografering sommaren 1892 Folkmusikuppteckningar i Västerdalarna

Folkskolläraren Lars Matsson, Rossknölen Folktro från Kölberg på Malungs Finnmark Fotbollsspelaren Vanco Fribaptistföreningen i Yttermalung 123 år

Fro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på Från de djupa dalaskogarna till slagfälten i amerikanska södern

Från Järnvägens ungdom

Från Malung till Malung. Ett amerikabrev berättar Från Nissången

Frälsningsarmén i Malung Frälsningsarmén i mitt hjärta Frögeliussläkten i Malung

Fy vali gä, kôllâ. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Fyll Pelles monolog

Fynd på auktion

Fångstgropar. Inventering vid Vallerås by Fäbodarna kring Kappsjöarna förr och nu Fäbodminnen

Fäbodstället norra Nyselen Fäbostugan

Fäderna och vi Förgäves uppå stigen …

Förord Förord Förord (1949)

Förord (1950)

Förord (1951)

Första skinnarstrejken i Malung Första världskrigets tid i Malung

Förvånad upplever jag detta denna dag Förvånad upplever jag detta en dag Galgen

Gamla bilder berättar Gamla Gravbergsvägen

Gamla handlingar angående Malung t. o. m. 1545. Tillägg 1 Gamla handlings angående Malung t. o. m. 1545 Gammelfolk

Gammelgården Gammôlpôjtsin fundär

Genom tre länder in i den svenska politiken Gift er på Hembygdsgården

Glimtar från Lyans fäbodar under ett sekel Glimtar från min barndom under 40- och 50-tlen

God Jul 1942 önskar WAWAW, en saga för prästbarn Godenius almanacksanteckningar

Grafikern Evert Lissel Gravberget

Greta Dahl

Grimsmyrheden. Människor länge sedan Grimsmyrheden. Människor länge sedan. Del 2 Grimsåker, min barn- och ungdomsby Grimsåker. Minnen från min barndoms by.

Grind Ola-visan

Grip Edvard - amatörfotograf

Gråbergs Harald Perssons fotodokumentation Gråbergs Haralds bilder

Grönland för 50 år sedan Grönlands by II Grönlands by. I Grönländska dagar Gubb Per Persson i Öke Gudmun Jonas Ersson

Gunhåbergs- eller Lomvisan. Av Finnkari Lars Halvarssson i Ö Fors Gustav Vasas "Vasalopp" gick via Malung

Gånglåt efter Lejsme Per Larsson Gånglåt efter Lejsme Per Larsson Gårdarna Backlass, Backhans och Jers Gårdsnamnen i Malung

Gärdesgårdar och råmärken i Malung Gärdos by. Norra delen

Gärdås by. Södra delen Hallsjökvarnen i norr Mon

Hallsjös Per Jonsson. Anteckningar honom till minne Handelsmän längesedan, Robert Mattsson

Handelsmän Längesedan, SP Persson på Rommarheden Handlingsbestyr

Hans Per Persson. Portättfotograf

Hantverk och kultur. Mlg yrkesskolor 1948 Haren i säcken

Harjakt vid Byxången Harjakt vid Gärdåsselen

Hedersmedlemmar i föreningen Helgonbilder från Malungs kyrka

Hem, hem mitt kära hem. Brev från Malung Hembygdföreningens styrelse 1997

Hembygdföreningens styrelse 1999

Hembygdsföreningen 1930-1948

Hembygdsföreningen 90 år Hemsömmarminnen

Herman Pålsson präst i Malung 1566-1618 Herman Strömberg i Memoriam

Hi Teodor, En bygdefotograf

Hindrik Persson i Storbyn. Gårdshandlingar från 1600-talet Historiâ ôm en môltflôckärtur

Historien om Back Lars Hansson och Ingri Karin Ersdotter Hole "min barndoms by"

Hole gamla skolhus Hole jaktlag. Del 1 Hole jaktlag. Del 2 Hollywood i Mobyn

Hoppnäset. Från fäboddrift till fritidsbruk Hôppnäsvisâ

Hugo Gustafsson till Minne Hundra år med släkten Godenius

Hur Skinnarebygd växer fram till en färdig bok Hur ä gick då i skull bôri rötsâ

Husdjursinnehavet i Malung, vid tiden för Älvsborgs lösen år 1571 Hvaraf Spaniheden fått sitt namn

Hyttbäcken den 4 april 1887 "Skinnskrädarne här…" Hågkomster från Östra Digerbergets fäbod

Hånäset i äldre tid Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen

Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen Hänt på Holen

Hänt på Holen (1947) Hänt på Holen (1948) Hänt på Holen (1949) Hänt på Holen (1950) Hänt på Holen (1950) Hänt på Holen 1952 Hänt på Holen 1953 Hänt på Holen 1954 Hänt på Holen 1955 Hänt på Holen 1956 Hänt på Holen 1957 Hänt på Holen 1958 Hänt på Holen 1959 Hänt på Holen 1960 Hänt på Holen 1961 Hänt på Holen 1962 Hänt på Holen 1963 Hänt på Holen 1964 Hänt på Holen 1965 Hänt på Holen 1966 Hänt på Holen 1967 Hänt på Holen 1968 Hänt på Holen 1969 Hänt på Holen 1970 Hänt på Holen 1971 Hänt på Holen 1972 Hänt på Holen 1973 Hänt på Holen 1974 Hänt på Holen 1975 Hänt på Holen 1976 Hänt på Holen 1977 Hänt på Holen 1978 Hänt på Holen 1979 Hänt på Holen 1980 Hänt på Holen 1981 Hänt på Holen 1982 Hänt på Holen 1983 Hänt på Holen 1984 Hänt på Holen 1985 Hänt på Holen 1986

Hänt på Holen 1987 Hänt på Holen 1988 Hänt på Holen 1989 Hänt på Holen 1990 Hänt på Holen 1991 Hänt på Holen 1992 Hänt på Holen 1993 Hänt på Holen 1996 Hänt på Holen 1998 Hänt på Holen 1999 Hänt på Holen 2000 Hänt på Holen 2019 Hänt på Holen, 2018 Hänt på Hundholen

Hästhandel i Malungs socken under 1800- och 1900-talen I Dölhed Anna Larsdotters fotspår

I min barndoms by. Grönland på 1910-talet I valet och kvalet - livet som valförättare Idbäcks Blåbandsförening

Idrottsminnen från 1940- och 1950-talen Inledning och innehållsförteckning Irene Mattsson till minne

J. Alfred och Christine Persson

Ja, om jag vore riker (Efter Finn Erik Persson) Jakten på daslokan

Jofa ett Volvo Fritid företag

Jofas grundare Niss Oskar Jonsson - en levande legend Jofa-år med många ägarbyten

Johan Gerdesschiölds besök i övre Västerdalarna år 1751 Johan Lindstrand, en trons kämpe

Jonas i skogen Jonas i skogen

Jonas i skogen. Tradition och förnyelse Judits resa

Julgransbränningar Jägra by. I

Jägra by. II Järnvägar - också

Järnvägen Malung Vansbro 1934 Järnvägen Malung-Brintbodarne Kaféer under 1900-talet

Kajsa Bondpä Kajsa Bondpä

Kalkugnar vid Gravbergets fäbodar Karolinska minnen i Malung

Karta över del av Grönland

Karta över Sillersbyn i Yttermalung år 1846

Katten, saltet och den döda systern. Ett trolldomsmål från Malung och Nås 1708

Knut Paul Olsson 1905-1990 Kôllons hemļähet

Kommentar till Lars Lunells resebrev från Malung Kommentarer och noter till "En Rolig Visa" Kommunal självstyrelse 1862-1909

Kommunalstämmans beslut att köpa egendommen Lugnet Konfirmand och brud i svart eller vitt

Konstnären Gustaf Tormaz

Konstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död f Kopiering av gamla textilier

Kotavlan och dess förlaga

Kronprinsessparet besöker PG Elfströms skinnfabrik i Malung Kung Sverres tåg mot Norge

Kungl. Kommittén för dalaortens upphjälpande 1787 Kvarnstensbrytning i forna dagars Malung Kvarnstensbrytning vid Kvarnberget i Malung Kyrkligt från Malung i Landskapsmuseet Kyrkobranden i Malung 1797

Kyrkskolan på 30-tqlet

Källor till Helmer Ollas uppsats om Ollasgården i Nordanåker Kärleken till hembygden. Backa Erik Eriksson i bilder och text Kärleksvisa

Köra i hank

Lilla Hanna (visa efter Skol Olof Olsson) Linjogården - Från Östra Fors till Bishop Hill Linnés besök vid koppargruvorna

Lisper Jonas Persson i Siller Lisper Olof Johnsson, Ellos

Lisra Brittas brev till make och son under deras handelsfärder Livet som barn i Malung på 1930- och 40-talen

Livskraft

Lokalföreningen för kvinnors rörträtt Lucia i Vallerås på 1860-talet

Lå'dis-tok Längtan

Länsmän och fjärdingsmän

Lärda 1500- och 1600-talsmän med ursprung i Vallerås Läson värt

Malung - en glömd kvarnstensmetropol

Malung 1907 och Gårdmålaren Hed Olof Olsson Malung i andra världskrigets skugga

Malung i forna tider

Malung i STORAs centralarkiv

Malung längesedan. Från istid till och med Gustav Vasa Malung och Lima i dombok och saköreslängder 1539 - 1559 Malung Unga Spelmanslag och Minifiolerna

Malungs Blomsterfond 90 år (1929-2019) Malungs frivilliga brandkår 1913-1936

Malungs föreläsningsförening 75 år 1978

Malungs Hembygdsförening 100 år (1919-2019) Malungs Hembygdsförening 80 år

Malungs Hembygdsförenings första almanacka Malungs IF 90 år

Malungs jordägares traktorrörelse Malungs Järnhandel 1919-1991

Malungs konstförening 75 Malungs Kyrka länge sedan Malungs kyrkas ålder Malungs Original

Malungs pensionärsförening 30 år 1989

Malungs s:ns skattelängder från 1500-talet. Tionderegister 1571 Malungs sista kvarnbergsgubbar

Malungs skoindustri under 1900-talet Malungs socken, byar och fäbodar

Malungs sockens skattelängder från 1500-talet. 1563 års längd. Malungs Spelmannslags första radioframträdande

Malungs Spelmanslag 1948-1988 Malungs spelmanslag 60 år

Malungsbor som rallare på Riksgränsbanan

Malungsfolk i norra Minnesota. Några glimtar från en resa till Roseau conty 1982 Malungskarlar som försäljare av eskilstunasmide

Malungsknektarna och slaget vid Trangen 1808

Malungslek efter Erkgärds Mats Ersson i Grimsåker. Upptecknad av Malungsmelodierna till Fritiofs saga

Malungsmålaren Olof Danielsson (1785-1832). Nils Ols-gårdens målningar i Ekshärad Malungsmålet -en norsk dialekt?

Malungspojke och prästpojke på 1930- och 1940-talen Malungsprofiler

Malungsprofiler. 2

Malungsprofiler. 3

Malungsprofiler. 4 (bildtexter Gunnar Yngström) Mantalslängden år 1702

Mantalslängden år 1707

Mass Evald Henriksson in memorian

Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 1 Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 2 Med Lennedricka i centrum

Melodi med variationer (Malungs former av La Folia-Sinclairsvisan) Melodierna till Fritiofs saga

Men vi ställde upp

Mer om Kung Sverre år 1177

Mesbördan. En ortnamnssägen från Malung Midsommarafton 1968 på Malungs Gammelgård Midsommarfirandet på Hembygdsgården 2011 Midsommarfirandet vid Hembygdsgården

MIF 1920-talet: första skinnarloppet. MIF tidig nöjesarrangör

MIF 1930-talet: Bror Eriksson OS-aktuell. Fotbollslaget avancerar MIF 1940-talet: SM-guld i stav och skidor. Malungspojkar i EM MIF 1950-talet: Silver-Bengt. SM-festen. Fotboillslaget till tvåan MIF 1960-talet: Skinnarloppets nystart. Bästa fotbollsåret. Bingo!

MIF 1970-talet: 10.000 på Skinnarspelsloppet. Malungs marknad en succé MIF 1980-talet: Fritzon JVM-segrare. Elitkval och ishall. Ny nöjessatsning MIF 1990-talet: Malung dansar och ler. Vinkelboda rivs, nytt klubbhus MIF 2000-talet: Rekord för Skinnarcupen. Dansbandsveckan bara växer MIF 2010-talet: Stina Nilsson! 50.719 besök ny toppnotering. Fotbollshall Migration på 1700-talet

Militärförbandsövning i Västerdalarna1946 Militärgeografisk beskrivning av Malung 1839

Millionärens hus. Något om Nils Gustaf Ericssons villa i Myckelbyn Millmålarna och "Blinde Magnus" från Lima

Min barndoms sommar vid Tranuberget

Min far Jan Erik Bergman och hans dagboksanteckningar Min mormor Bengt Maria

Min vandring i då och nutid Mina fäders bibel

Mina somrar på Håberget Minnen från Brändbergets fäbod

Minnen från ett socialtr liv i Malung Minnen från min barndoms Holarna Minnen från min skinnartid

Minnen från ungdomsåren i Högstrands by 1959-1961 Minnesmärket vid Kutåsen

Minnesord till Siv Jers Minnesord till Wille Toors Minnesord till Wille Toors Minnet av Larf Furuland Mobyarnas småskolor Mor

Moraklockans historia "Klockmakarna" i Östnors by Mord på Malungskarl

Mormor berättar om Storbyn

Mosa Mats Gudmundssons Amerikabrev Myckelbyn - en tillbakablick

Myrslogar

Myrslogar och myrslåtter Myrvallen i Idbäck Målarsläkten från Grimsåker

Människor och händelser jag mins Människor och stugor vid Backselen Mässômmärsnatt. Lâdudas

Möten och upplevelser

Nedläggning av Malungs förlossnings- och BB-avdelning Niger-Nils

Nils Månsson Mandelgren - resenären, tecknaren, samlaren

Niss Hjalmar Matsson (1905-1973) Niss Hjalmar Matssons minnesfond Nô hö´ranâ fro sômmärn

No lär i a en ankär brännvin….

Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia I Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia II Nordisk folkkultur som skolämne. Ett initiativ vid Mlg Foklhögskola Nordiskt resekort

Norra Vallerås diskussionsklubb Norskt salt och svenskt järn Nostalgitripp i 1960-talets Malung Nota på skollärarens lön på 1860-talet Nygårds-Husa-Torris en gård i Böle

Något om finnar i allmänhet och om Bjesmatsfinnen i synnerhet Något om gården Gösta i Vallerås och människorna som bodde där Något om karolinerna och deras kurirpost år 1718

Något om Lars Lunell

Något om Malungs spelmansmusik

Något om Tällbyns Handels historia - och livet däromkring Några bilder ur Malungs Finnmarks historia

Några bilder ur Oskar Edelcronas fotosamling Några garvareporträtt

Några Malungsbors öden och ättlingar i Bishop Hill Några Malungsfäbodars förvandling i nyare tid Några minnesbilder av vår idrottsrörelse

Några nyttiga vilda växter

Några reflektioner om Erik Larssons konst Några språkliga särdrag i Malungsdialekten

Några tankar om Malungsmålets avdramatiserande effekter När Bengt-karlarna gick husesyn efter Erik Jansson

När Dalarnas spelmän möttes i Malung När folket kom till Prästön

När Göllö Per skulle skjuta orra

När Malungsskinnare fick fira julkvällen i skogskojan När sista björnen fäldes på Limaskogarna

När Öjeborna kämpade för att få tillhöra Malung Nörtsmo Halvar. Legendarisk hornblåsare från Malung

Obemärkta fiskar, felbedömda ödlor. Lite om några små djur i Malungs fauna. Oberörd är din nvandring genom livet

Och det har gått (självbiografi)

Och lysten i leka. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Ollagården i Nordanåker

Olle Veirulf 1897 - 1984

Olof Hampus 1910-1986

Olof Norin. Finnmarkens främste fotograf Olov den helige i Malungs kyrka

Ôm ân Jonâs i skojjâm

Om ett och annat från minnets hävder. Ryhaga Anders Petter

Ôm kônnstâ te hâl sä nô ssônär Om mig själv

Om och ur gamla papper Om Ola bannbers

Om postkörning mellan Malung och Transtrand i gamla dagar Om rännkarlsrået, Myrslogar mm…

Om släktforskning i Malung

Pandemier förr och nu - och hur Malung drabbades Pastor Erik Haldén

Pellkersti Marit Olsdotters "reggǁâ" Perlfiskare på Västerdalälven

Petsjöhusen, Prästvallen, Digerberget. Tre försvunna fäboställen Pihan Marit

Planscher på Malungs Gammelgård Polisen i Malung 1950-2002 Polska efter Leisme Per Larsson Polska efter Lejsme Per Larsson Polska efter Lejsme Per Larsson Polska efter Lejsme Per Larsson.

Polska efter Lejsme Per Larsson. (Och inga rikedommar har jag) Polska efter Lisme Per Larsson

Polska efter Troskari Mats Olsson Polska från Malung (Eft. Erik Lissmyr) Post-Olle pressade Särna-Hedlund Potifars kärlikskranka hustru i Malung

Präst Jonas och Gagnefskullan. En släktsägen från Nordanåker Psalm och psalmodikon i Dalom

Psalmen "Den signade dag" melodi enligt gammal Malungstradition Psalmen "Vi love dig, o store Gud" melodi enligt gammal Malungstradition På Dianas stigar

På undisökning… Pällpä år 1904 Pällpä år 1904. II Rallare i Vallerås Regattan i Öje

Register till Skinnarebygd 1948 - 1966 Register till Skinnarebygd 1967-1995 Register över Skinnarebygd 1948 - 1953

Religösa rörelser i Malung vid mitten av 1800-talet Reumatikerföreningen

Richard Thunberg in memoriam Ridande kurir

Riksspelman Sven Bohm Riksspelmannen Åker Erland Jonsson Riskittsmedernas fäbodstuga Rundgång

Runt Grönland

Ryaträffen, folkfest mitt i skogen

Rännkarlsrået eller första Vasaloppet Rättelse till "En glömd kvinnas liv" Rö Mats Persson bouppteckning 1795

Saköreslängder och dombok för Malung 1539-1559 förklarade och kommenterade Schottis fro Pällhin

Seldonstillverkning vid början av 1900-talet Semestersmärta

Sex springlekar efter Lissmyr Erik Persson Siso' e lí'vä

Siste skomakaren i byn Sjuksköterska och barnmorska

Skidan sjunger. Prolog vid SM på skidor i Malung år 1956 Skidåkaren Olle Olsson

Skinnarebygd - ny sökmotor på Internet Skinnarebygd 50 år

Skinnarmarsch Skinnarmarsch Skinnarmålet

Skinnmäster - en samisk arvtagare (??) Skinnstrejken

Skogen är min hembygd

Skogs- och kolarkojor i Gravbergets närhet

Skogsaffärer och timmerdrivningar i Malung vid sekelskiftet Skogsarbetarliv i Malung

Skogsbrandsbevakning förr och nu Skogsfôţţsins möôr å gammôţ

Skogsliv och fäbodromantik. Fyra visor av Sjungar Erik Skogsmårdsträffen

Skol Olof Olsson i Vallerås Skol Olof Olsson in memorian

Skol Olof Olsson teckning av Ivan Andersson Skolår och levnadshändelser Skräddarepojken som försvunnit

Släkten Lundh från Idbäck Släkthistoria från Danils i Grimsåker Småviltsjakt på Finnmarken

Snickar Anders Halvarsson Snickar Anders Halvarsson

Sockenbokskommitén slutredovisar Sockensjälvstyrelse i gamla tider

Som skinnare i Orsa och andra minnen Sommardöden i Öje

Sommar-Malung

Sommarsöndag vid Malungs kyrka och Malungs Gammelgård Sômmern sôm försvann

Sômmär ô tsäring-fistsi Sparkföre

Spelmannen Backa Erik

Spelmannen Erkgärds Mats

Spelmän och folkmusik i en Malungsby Spelmän och sångutövare i Västra Fors Springlek efter Lissmyr Erik Persson i V Fors Spruthus i Malung

Spår efter förfäderna

Spännande fornminnen kring Lugnet Stadgar för Malungs Hembygdsförening

Stadsplanekartan för Malungs municipalsamhälle Stamphambo

Stenåldersfynd från Öjesjön Stinsen i Malung

Stinsen i Malung

Stoppa enfalden - Bevara mångfalden Stor sak fast världen hatar mig

Stora Mon I. Norra Mon (från bygränsen mot Vallerås till Gommel Storbränder och brandskydd under decennierna kring sekelskiftet 1900 Stor-Lyberget förr och nu, noter till uppsatsen

Stor-Lyberget förr och nu, några anteckningar år 1927 Stormor (Christina von Knorring, d. 1884) Storskifteskarta över norra delen av Nordanåker Storskifteskartan över Grönlands by i Malung Storspelmannen Lejsme Per Larsson

Storspelmannen Troskari Mats Olsson Sturevalen i Malungs Kyrka

Styrelse 1948

Styrelse 1949

Styrelse 1950

Styrelse 1951

Styrelse 1951 Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen (54-55)

Styrelsen 1980

Styrelsen 1981

Styrelsen 1982

Styrelsen 1983

Styrelsen 1984

Styrelsen 1985

Styrelsen 1986

Styrelsen 1987

Styrelsen 1988

Styrelsen 1989

Styrelsen 1990

Styrelsen 1991

Styrelsen 1992

Styrelsen 1993

Styrelsen 1994

Styrelsen efter 21 mars 2019

Styrelser år 2000 och 2001 Stölden på Prästvallen Svordommar och okväden Syster Greta

Så var det förr i tiden Så´nt e livet

Sådda blommor

Sågverk decennierna kring sekelskiftet 1900. En översikt Sången och sångan. Några sjönamn och ånamn i Malung Såsom hjorten trängtar till vattubäckar

Sägner, vallvisor och "den präktiga Malungen".

Sällskapet Malungs jultomtar. Några glimtar ur deras verksamhet Sökandet efter mina svenska rötter

Tackbrev från Prins Daniel och Maria Norrfalk Tage Jonsson, en barndomskamrat

Tage Jonsson, en mångkunnig konstnärs historia Tal på Sveriges Nationaldag

Tal te lådin 080430 på Hundholn Tal vid Nationaldagen

Tandvårdend utveckling i Malungs socken Tankar vid tillbakablick

Te lävô på hasôskankvis Te vänta…

Tidsbilder från Rommarheden Till Hallsjös Per Jonsson

Till Ola Bannbers på hans 50-årsdag 1937 Till Torris Annas Minne

Tiondeboden vid kyrkan Torkstugor och torkplåtar i Vallerås Torvtäkter i Malungstrakten

Tre hus och en bro

Tre porträtt av skinnare

Trollkarlen från Malung som ingen vågade fängsla Troskari Erik Persson. Spelman från Västra Fors Trosmarit John vid Hallsjöviken

Trätta Trättâ

Tu - lu, lâdukal. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm

Tur Halfvar

Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. I Biologiska uppgifter Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. II En dalkarl

Två polsktrallar upptecknade och kommenterade av Lissman Gunnar Turesson och Två Silleröbor räddade från drunkningsdöden

Två Öjebor

Täpp John-Erik Pettersson till minne Unge gossen (gammal jullek från Malung) Uppteckningar efter Erkgärds Mats

Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Ur arkiven. Bördsbevis från Malung 1700-1796

Ur arkiven. Fyra unga brudpar i Malung 1748-1756

Ur arkiven. Kaplansgården i Malung - centrum för ilegal kaffehandel

Ur arkiven. Kvinna avrättad för hor 1722. Mannen flydde till Norge och fick lejd. Ur arkiven. Åldringsmisshandel eller kamp för husbondeväldet

Ur en skogvaktares dagbok för år 1893 Ur glödande fragment

Ur Malungs apotekshistoria

Ur några Malungskvarnars historia Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning för dialektord Uttrycksfullt malungsmål

Vad är en râtu? Valborgsmässa Valborgsmässa

Vallerås by (Första avd.) Vallerås By II

Vallflickans höstsång Vallflickans sommarsång

Vas-änget, översatt från Malungsmål till svenska Vasännä

Vattensamfälligheterna i Malung

Ve ska ro nol o öst yvy sjögan. Gammal Malungsvisa eft Dansar Edvard Jonsson Vedkompaniet

Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr? Vetenskapsmannen. Minnesord (1959)

Vi var barn i Malung före 1950

Vi var barn i Malung före 1950. Del 2 Vid barndomstorvan

Vidskepelse ock kristen tro vid sekelskiftet

Viktor Lindkvist. Fiolbyggaren, spelmannen, trubaduren Vilken mellanistid lämnade spår i Öje?

Vinaren Hwijnare Pehr Persson Våra bästa Mat-lafvar

Vår-tsänning ô litä â'nnä

Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (1) Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (2) Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (3) Vägunderhåll i Vallerås på 1920-talet

Värnpliktiga 1904 från Malungs socken Västerdalsdiktare

Västerdalsfolket Västerås Seminarium

Västra Myckelbergets fäbodar Yttermalungs stenålder Yttermalungs tjärfabrik Yttermalungsbarnens skolresa 1936 Ålderdomshemmet Lugnet

Årets bok är den 52:a i serien Årliga räntan 1571

Årlighe Skatth och Marckgeld Åff Östre ok Vestre Daalen Återinvigning av fornminnem.m.

Återinvigning av riksspelman Sven Bohms minnessten Åårlighe Rentan

Ä lâkk mit julÄ lâkk mit jul Ä`ttju´ls-vinter

Äldre dräktskick i Malungs socken speglat i bouppteckningsmaterial Älgjakt

Älgjakt från 1920- till 1950-talen Älgjaktsbesmi

Älgsjöselens fäboddrift fram till 1970-talet

Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Ändring av Malungs soldatrotar 1853

Öje Fantasy

Öje Hembygdssång och Brudvals Öje Villa

Öjsberget - en florans lustgård Örarbäckens skvaltkvarnar Örerfistji fro dur ô te môll Östaholn

Östra Fors by I. En bybeskrivning

Östra fors by. Bebyggelsens nordligare delar

Östra Fors by. III. Bebyggelsens nordligare delar (forts.)


Ämne

Författare

Bok

Sida

Ordspråk på mål

Hars Åke Hermansson

1996

113

Andersviksberg

Rolf Christoffersson

2002-08

69

Skrift på Malungsmål

Per Olov Trosell

1983

91

Murre

Jalmar Vestmyr

1965-66

91

Krig

Per-Olov Trosell

1991

110

Malungsvisan


1991

126

Malungsuttryck

Niss Hjalmar Matsson

1949

50

Noter text

Rudolf Sundkvist

1959-60

42

Hembygdsföreningen

Kajsa Bondpä

1996

7

Hembygdsföreningen

Niss Hjalmar Matsson

1949

9

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

44

Garveri

Johnny och Inger Martinsson

2015

161

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2016

153

Invandring till Malung

Ali Reza Shojaei

2020

150

Troskari Mats Olsson

Hans Bohm

2019

68

Niss Nils V Fors

Hans Frödin

2016

155

Dikt på mål

Sjungar Erik Eriksson

1986

133

Skolliv på 1920-talet

Mass Elisabet Larsson

2021

82

Emigration

Margaretha Hedblom

2009

103

Malungshistorier


2020

280

Malungshistorier


2021

240

Arjon

Niss Henrik Jonsson

2010

178

Arvselen

Erik Oscarsson

1969-73

113

Noter text

Rudolf Sundkvist

1952

11

Avrättningsplats

Flink Alfred Mattsson

1948

61

Militärförbandsövning

Nisbel Sverre Hansson

2017

130

Back Anders Halvarsson

Ingrid och Johnny Martinsson

2014

36

Back David Andersson

Evald Henriksson

1974-75

14

Backa Erik Eriksson

Backa Anna och Inge Thorsson

2019

43

Backa Erik Eriksson

Hans Bohm

2019

80

Backbyboa

Åke Bondjers

2012

190

Barkbröd

Olof Hampus

1963-64

77

Ö Digerberget fäbodar

Niss Hjalmar Matsson

1956

80

Örsåsen

Ingri Gustav Nilsson

1985

46

Barnmorskorna

Mass Elisabet Larsson

2017

159

Befolkningsutveckling

Lennart Henningsson

1993

64

Begravningar

Ingri Gustav Nilsson

1983

61

Öje kapell

Gubb Jan Stigsson

2016

142

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

165

Lyberget

Johnny Martinsson

2013

32

Emigration

Inger Döhl

2002-08

185

Kommunalanslag


1959-60

122

Bilar

Kajsa Bondpä

1997

88

BIlar

Lissjos Elias Eriksson

1989

53

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2020

264

Emigration

Mass Elisabet Larsson

2018

145

Erik-Janismen

John Root

1967-68

15

Kyrkan

Lennart Henningsson

1997

61

Biskopsvisitation

Täpp John-Erik Pettersson

1993

104

Björnjakt

Göran Bergman

2021

102

Blommor på mål

Inger Döhl

2016

26

Blocksänkor

Pell Algot Eriksson

1978

70

Jägra

Niss Hjalmar Matsson

1952

12

Skofabrik

Åke Bondjers

2009

227

Allmogesmide

Niss Hjalmar Matsson

1953

47

Emigration

Roland Olsson

2016

137

Emigration

Marit Nilsson

2011

55

Reseberättelse 1870

Nils Månsson Mandelgren

1976-77

97

Hånäset

Britta Carlsson

2017

77

Krig

Hugo Gustafsson

1991

140

Noter

Rudolf Sundkvist

1954-55

72

Jannestugan


1952

100

Hembygdsgården

Inge Grop

2011

17

Kåseri

Ingrid Dåhne

2019

190

Malungspräster

Anders Burius

1979

52

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2019

188

Noter

Backa Erik Eriksson d.y.

1948

9

Carl Östlund

Irene Mattsson

1985

108

Garveri

Niss Hjalmar Matsson

1950

53

Dikt

Gunnar Furuland

1950

6

Torsper Mats Matsson

Roland Olsson

2013

110

Torsper Mats Matsson

Roland Olsson

2014

44

Dansliv

Knut Paul Olsson

1986

7

Dansbanor

Sven Johansson

1969-73

92

Finnmarken

Lennart Henningsson

1995

67

Missväxtår

Gunnar Bergstedt

2016

45

Noter text

Erik Haldén

1961-62

68

Busk Erik Larsson

Åke Frödin

1979

44

Dikt

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

5

Ett människoöde

Arnold Joos

2012

11

Dikt

Sam Gabrielsson

1959-60

25

Kvarnsten

Bente Mellqvist Danielsson

2013

7

Tio i topp

Gubb Jan Stigson

2021

114

Gruppfoto Yttermalung

Alf Ohlén

1978

103

V Utsjö

Lars G. Bergman

1961-62

5

En släkthistoria från Öje

Gubb Jan Stigsson

2019

161

Dragspel

Sven-Olov Hultgren

1996

97

Helmer Olla

Olle Veirulf

1978

137

Noter

Rudolf Sundkvist

1949

90

Stenåldersfynd

Täpp John-Erik Pettersson

1974-75

115

Gamla handlingar

Lennart Henningsson

1998

124

Domstolsprotokoll

Täpp John-Erik Pettersson

1988

30

Kyrkan

Kajsa Bondpä

1998

63

Dikt

Åker Erland Jonsson

1984

93

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2017

206

Edets kvarn

Nisse WürthNisse WürthNisse Wü

2013

57

Edwerns

Lars-Gunnar Larsson

2011

35

Eli Lennart Johansson

Owe Thoresson

2012

140

Emigration

Lennart Henningsson

1991

7

Tjäderjakt

Back David Andersson

1976-77

5

Ryssland

Stig Kihlström

2013

82

Lissola Marit och Lisskersti Halvar

Viktor Nordkvist

2019

131

Böle

Nirs Erik Nordin

1992

141

Emigration

Jim L. Johnsson

1990

137

Kåseri

Erik Wennerholm

2017

98

Grönland

Lissjos Elias Eriksson

1998

99

Fäbodliv

Gunnel Halvarsson

2020

236

Järnväg

C F Larsson, Arnold Joos

2011

153

Harskarigården, Yttermalung

Nisse Würth

2019

126

Kåseri

Stig Kihlström

2016

163

Garveri

Roland Olsson

2012

175

Posten

Marianne Ekberg

2015

133

Lisselola Karin

Jere Markkanen, Eskil Olsson

2019

22

Dikt

Helny Brushed

1980

64

Handelskullor

Hol Holger Persson

1949

61

Skinnindustri

Sven-Lennart Skinnar

2011

203

Kyrkvaktmästare

Ingri Gustav Nilsson

1988

151

Noter

Rudolf Sundqvist

1969-73

26

Länsman

Ejvin Andersson

1954-55

57

Noter

Rudolf Sundqvist

1969-73

27

Malung under 1900-talet

Lennart Henningsson

2000-01

7

Nykterhetsrörelsen

Knut Paul Olsson

1989

143

Malung 1876

Mass Evald Henriksson

1969-73

9

Text


1959-60

99

Skinnarfamilj

Eric Jers

1989

76

Skolresa

Kajsa Bondpä

1992

73

Dikt

Arnold Joos

2011

213

Hennoks Arne Nilsson

Hennoks Arne Nilsson

2012

185

Gårdfarihandlare

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

5

Gammal skida

Joakim Wehlin

2015

33

Backa Erik Eriksson

Petrus Envall

2019

56

Gårdfarihandel

Axel Dölhed

1976-77

87

Elias barnaår

Lissjos Elias Eriksson

2000-01

148

Kåseri

Georg Efraimsson

2021

194

Eric Jers

Elias Bondpä

2000-01

67

Erik-Janismen

Mass Elisabet Larsson

2015

63

Erik-Janismen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

10

Erik-Janismen

Matilda Torris

1967-68

72

Daniel Westling

Olle Tranbär

2010

51

Nödår

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

51

Erik-Janismen

Folke Hedblom

1967-68

78

Hole

Olle Janbell

1974-75

39

Lars Ersson Ö Öje

Herman Josén

2000-01

27

Långselen

Iréne Bergsten

1995

44

Flottningshistorier

Sven Johansson

1974-75

129

Poli Albin

Nisse Würth

2016

15

Sven Hedén

Arnold Joos

2011

142

Knekten Hindrich Persson

Olle Veirulf

1969-73

82

Dikt

Clas Eriksson

1969-73

42

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2015

205

Sven Jerring

Gunnar Nilsson

1989

130

Christoffer Christoffersson

Rolf Christoffersson

2021

160

Fattigvård

Lennart Henningsson

1992

88

Femtrya

Bengt Löf

2013

257

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2012

121

Finnmarken

Svea Svensson

2012

18

Sillerö

Hars Bertil Martinsson

1981

102

Fiske i äldre dagar

Lars Björlin

2000-01

73

Dikt

Anton Moberg

1979

87

Fliseldning

T Lars Larsson

2002-08

200

Flottningshistorier

Eli Lennart Johansson

1991

127

Flygolycka

Gunnar Bergstedt

2018

13

Flygolycka

Bo Svensson

2011

69

Bild


1965-66

5

Folkmusikuppteckningar

Rudolf Sundqvist

1978

116

Lars Matsson

Helje Olof Andersson

1994

153

Folktro

Emma Jansson Kölberg

1949

91

Vanco Markovski

Gubb Jan Stigsson

2018

23

Fribaptisterna

Nisse Würth

2015

171

Malungsfors-Hole

Anna-Britta Henriksson

2019

113

Emigration

Inger Döhl

2014

156

Järnväg

Inger Döhl

1969-73

125

Emigration

Margaretha Hedblom

2009

114

Dikt

Sjungar Erik Eriksson

1976-77

51

Frälsningsarmén

Margaretha Hedblom

2010

8

Frälsningsarmén

Gun Pettersson

2010

13

Släktforskning

Josef Sjögren

1948

17

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

19

Dikt

Knut Erik Malmén

1983

39

Malungshandlare

Arnold Joos

2013

241

Vallerås

Pell Algot Eriksson

1967-68

113

Kappsjöselen

Olof Hampus

1951

11

Lömberget

Georg Efraimsson

2011

106

Nyselen

Pell Algot Eriksson

1995

7

Dikt

Göllo Olle Olsson

1974-75

128

Dikt

L. O. Johnsson

1949

59

Noter text

Rudolf Sundkvist

1952

65

Förord


1969-73

5

Förord

Hugo Gustafsson

2002-08

7

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1949

5

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1950

5

Förord

Niss Hjalmar Matsson

1951

5

Skinnstrejken

Eric Jers

1984

95

Krig

Knut Paul Olsson

1985

55

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

226

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2017

23

Spöstraff

Eddie Eriksson

2002-08

40

Gamla bilder

Irene Mattsson

1969-73

49

Gravberget

Skol Olof Olsson

1980

82

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1989

73

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1987

7

Dikt

Erik Samuel Lundh

1965-66

54

Dikt

Kerstin Hed

1952

3

Dikt

Åker Erland Jonsson

1983

90

Krig

Margaretha Hedblom

2010

20

Hembygdsgården

Styrelsen

2012

19

Lyan

Lissjos Elias Eriksson

1992

115

Malungsfors

Sture Matsson

2016

176

Prästbarnssaga

Josef Sjögren

2012

21

Godenius anteckningar

Lennart Henningsson

1999

160

Evert Lissel

Britt Nils Eriksson

2000-01

30

Gravberget

Inger Döhl

2013

204

Greta Dahl

Bente Mellqvist Danielsson

2013

153

Grimsmyrheden

Arnold Joos

2009

142

Grimsmyrheden

Arnold Joos

2010

108

Grimsåker

Eric Jers

1996

69

Grimsåker

Olof Hampus

1965-66

55

Noter text

Backa Erik Eriksson d.y.

1950

50

Grip Edvard Eriksson

Rune Ohlén

1978

46

Gråbergs Harald Persson

Kajsa Bondpä

1987

120

Gråbergs Harald Perssons foton

Foto Gråbergs Harald

2021

211

Grönland

Lissjos Elias Eriksson

1986

38

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

107

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

75

Grönland

Georg Bohm

1974-75

99

Gubb Per Persson

Gubb Tage Bevring

2010

176

Gudmun Jonas Ersson

Lena Eriksson, Ulla Johansson

1996

52

Noter text

Rudolf Sundkvist

1950

66

Gustav Vasa

Arnold Joos

2012

126

Noter

Herman Strömberg

1965-66

88

Noter

Olof Andersson

1967-68

86

Mobyn

Lars-Gunnar Larsson

2015

78

Gårdsnamn

Mass Martina Henriksson

2002-08

127

Gärdesgårdar

Olof Hampus

1976-77

52

Gärdås

Per-Olov Trosell

1984

7

Gärdås

Knut Paul Olsson

1987

54

Hallsjökvarn

Leif Mörkfors

2012

13

Hallsjös Per Jonsson

Per Sundin

1981

87

Handelsmän

Arnold Joos

2011

101

SP Persson

Arnold Joos

2012

153

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2012

117

Hans Per Persson

Irene Mattsson

1981

129

Tal

Gunnar Furuland

1949

41

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

206

Jakt

Gudmar Danielsson

2011

173

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

208

Hedersmedlemmar

Annie Gunnarsson

2020

268

Kyrkan


1956

1

Malung med omnejd

Lars Lunell

1974-75

90

Styrelsen


1997

144

Styrelsn


1999

175

Hembygdsföreningen

Hugo Gustafsson

1999

29

Hembygdsföreningen

Britt Nils Eriksson

2009

7

Hemsömnad

Knut Paul Olsson

1980

67

Herman Pålsson

Backa Birget Eriksson

1995

116

Herman Strömberg

Sven Bohm

1965-66

89

Hi Teodor

Irene Mattsson

1969-73

95

Hindrik Persson

Täpp John-Erik Pettersson

1990

30

Kåseri på mål

Troskari Ernfrid Eriksson

2012

171

Emigration

Mass Elisabet Larsson

2011

112

Hole

Kjell Pettersson

1999

69

Hole

Backa Erik Eriksson

2019

78

Jakt

Torris Alf Olsson

2012

193

Jakt

Alf Olsson

2013

171

Niss Oskars villa

Nirs Peter Nordin

2017

192

Hoppnäset

Niss Arvid Jonsson

1982

107

Visa

Niss Arvid Jonsson

1981

44

Hugo Gustafsson

Britt Nils Eriksson

2012

9

Godenius anteckningar

Anders Anerud

2015

9

Skinnarebygd

Hampus Kurt Jonsson

2019

16

Dikt

Åker Erland Jonsson

1983

103

Husdjur i Malung


1957-58

144

Spaniheden

Lars Lunell

1959-60

43

Skinnare

Lard Östlund

2009

131

Digerbergets fäbod

Göllo Olle Olsson

1974-75

22

Hånäset

Bengt Backhans

1993

52

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1995

157

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1996

145

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1998

199

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2002-08

285

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2009

276

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2010

312

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2011

218

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2012

232

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2013

262

Hänt på Holen

Britt Siv Nilsson

2014

227

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2015

213

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2016

223

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2017

213

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2018

189

Hänt på Holen

Jörgen Danielsson

2021

236

Hänt på Holen


1948

96

Hänt på Holen


1949

102

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1950

94

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1951

95

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1952

91

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1953

87

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1953

91

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

114

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

120

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1956

105

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

147

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1957-58

150

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

118

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

120

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

133

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

136

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

113

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1963-64

113

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

137

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

138

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

151

Hänt på Holen

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

153

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

127

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

128

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

129

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

130

Hänt på Holen

Pell Algot Eriksson

1969-73

131

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1974-75

131

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

116

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

121

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1978

141

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1979

130

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1980

146

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1981

144

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1982

135

Hänt på Holen

Täpp John-Erik Pettersson

1983

136

Hänt på Holen

Gun Erkgärds

1984

157

Hänt på Holen

Gun Erkgärds

1985

146

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1986

145

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1987

142

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1988

157

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1989

194

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1990

162

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1991

165

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1992

174

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1993

151

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1994

159

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1997

139

Hänt på Holen

Kajsa Bondpä

1999

168

Hänt på Holen

Ove Karlsson

2000-01

161

Hänt på Holen

Robert Hagström

2000-01

164

Hänt på Holen

Jörgen Danielsson

2020

275

Hänt på Holen

John-Christer Åhlander

2019

192

Hänt på Holen

Lund Rosita Eriksson

2002-08

139

Hästhandlare

Niss Arvid Jonsson

1984

137

Handelsfärd

Ulla och Lennart Dölhed

2002-08

91

Grönland

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

27

Rösträttens utveckling

Olle Tranberg

2021

220

Blåbandsförening

Knekt Mats Olofsson

2011

175

Idrott

Alf Caesar

1999

133

Inledning


2009

6

Irene Mattsson

Björn O Henriksson

2012

7

Emigration

Astrid Mosbeck Fairnington

2010

255

Noter

Åker Erland Jonsson

1949

49

Dansbana

Annie Gustavsson

2016

183

Jofa

Johnny Martinsson

2017

85

Niss Oskar Jonsson

Kajsa Bondpä

1994

81

Jofa

Johnny och Inger Martinsson

2019

87

Malung 1751

Täpp John-Erik Pettersson

1976-77

18

Johan Lindstrand

Eric Jers

1994

71

Folktro

Niss Hjalmar Matsson

1949

99

Dikt

Sjungar Erik Eriksson i Gärdås

1950

92

Jonas i skogen

Täpp John-Erik Pettersson

1990

120

Göllo Judit Persson

B Nils Eriksson

2017

17

Julgransplundring

Niss Greta Andersson

2014

225

Jägra

Knut Paul Olsson

1981

7

Jägra

Knut Paul Olsson

1982

7

Järnväg

Roland Olsson

2010

225

Järnväg

Arnold Joos

2011

158

Järnväg

Lars Olof Lind

1988

7

Kaféer

Lissjos Elias Eriksson

1990

7

Kajsa Bondpä

Bitte Lindberg Ås

2002-08

15

Kajsa Bondpä

Britt Nils Eriksson

2002-08

17

Gravbergets fäbod

Pell Algot Eriksson

1974-75

32

Karolinertiden

Sigrid Leijonhufvud

1969-73

57

Grönland


1957-58

106

Sillersbyn


1957-58

5

Trolldomsmål

Linda Oja

1993

41

Knut Paul Olsson

Täpp John-Erik Pettersson

1990

157

Dikt på mål

Knut Erik Malmén

1985

86

Malung med omnejd

Lars Furuland

1974-75

96

Noter text

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

104

Kommunen

Lennart Henningsson

1996

117

Lugnet

Mora Tidning 29 nov 1912

2013

6

Klädnorm

Irene Mattsson

1980

74

Gustaf Tormaz

Kajsa Bondpä

1995

91

Gubb Olov Persson

Gubb Jan Stigsson

2018

75

Gamla textilier

Pellmats Clara Persson

1980

134

Pellpägården

Mass Elisabet Larsson

2016

150

Kronprinsessparet

Annie Gunnarsson

2011

21

Kung Sverre

Britt Nils Eriksson

2010

245

Förhållanden i äldre tider

Lars Ohlsson

1981

57

Kvarnsten

Olof Hampus

1951

82

Kvarnsten

Klockar Marianne Larsson

2002-08

201

Kyrkan

Svante Svärdström

1956

5

Kyrkan

Gubb Tage Bevring

2010

31

Skolan

Curt Lenne

2010

198

Ollasgården


1956

109

Backa Erik Eriksson

Hans Bohm

2019

38

Noter text

Hars Åke Hermansson

1994

157

Skogsbruk

Niss Hjalmar Matsson

1953

71

Noter text

Rudolf Sundkvist

1954-55

26

Emigration

Elisabeth Larsson

2014

7

Carl von Linné

Lennart Dölhed

2013

53

Liss per Jonas Persson

Helmer Olla

1957-58

83

Lisper Olof Johnsson

Leif Söderlund

2009

119

Handelsfärd

Klockar Marianne Larsson

2009

247

Henry och Gunborg Gudmuns

Ing-Britt Gudmunds

1999

93

Malungs historia

Lennart Pettersson

2015

127

Kvinnors rösträtt

Bente Mellquist Danielson

2021

203

Luciaberättelse

Jonas Larshols

1950

63

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2014

121

Dikt

Karl Jansson

1969-73

74

Länsmän

Olof Hampus

1982

88

Vallerås

Inger Döhl

2015

72

Historier


1948

84

Kvarnsten

Peter Kresten

1994

10

Gårdmålaren

Mass Elisabet Larsson

2012

54

Krig

Hugo Gustafsson

1989

7

Malung i forna tider

Gubb Tage Bevring

2010

204

STORAs centralarkiv

Rune Ferling

1988

77

Forntidshistoria

Arnold Joos

2002-08

101

Gamla handlingar

Per-Axel Wiktorsson

1992

7

Spelmanslaget

Annie Gunnarsson

2009

42

Malungs Blomsterfond

Anna-Britta Henriksson

2019

120

Brandkår

Lissjos Elias Eriksson

1998

27

Föreläsningsföreningen

Hugo Gustafsson

1978

109

Hembygdsföreningen

Bente Mellquist- Danielsson

2019

7

Hembygdsföreningen

Kajsa Bondpä

1999

7

Almanackan

Lund Rosita Eriksson

2002-08

197

Idrott


2010

275

Malungs jordägande socknemän

Lars Henriksson

2019

106

Järnhandeln

Håkan Olsson

2014

103

Konstförening

Gunvor Jonsson

2017

7

Kyrkan

Arnold Joos

2010

57

Kyrkan

Täpp John-Erik Pettersson

1989

179

Original i Malung

Olof Hampus

1978

54

Pensionärsförening

Eric Jers

1990

147

Skattelängd 1571


1956

85

Kvarnsten

Eskil Olsson

2017

24

Skoindustri

Eric Jers

1995

119

Malung 1883

Pell Algot Eriksson

1979

88

Skattelängd 1563


1954-55

110

Spelmanslaget

Niss Hjalmar Matsson

1949

81

Malungs Spelmanslag

Sven Bohm

1988

95

Spelmanslaget

Annie Gunnarsson

2002-08

145

Rallare

Eric Jers

1983

106

Emigranter

Stig Björklund

1983

43

Gårdfarihandel

Göran Rosander

1963-64

63

Krig

Ann Hörsell

1989

93

Noter

Einar Øvergaard

1950

62

Fritiofs saga

Niss Hjalmar Matsson

1956

35

Olof Danielsson

Kajsa Bondpä

1991

79

Malungsmål

Curt Axelsson

2012

100

Gösta Berglund prästson

Gösta Berglund

2002-08

21

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1980

91

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1981

67

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1982

104

Malungsprofiler

Ingvar Helje

1997

83

Mantalslängd

Täpp John-Erik Pettersson

1983

120

Mantalslängd

Täpp John-Erik Pettersson

1982

62

Mass Evald Henriksson

Johan Ö. Ågren

1981

142

Forsmans-Olle

Per-Olof Trosell

2009

193

Forsmans-Olle

Per-Olof Trosell

2009

211

Bryggeri

Curt Lenne

2010

185

Noter text

Rudolf Sundkvist

1953

57

Noter texter

Rudolf Sundkvist

1956

39

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

2012

150

Kung Sverre

Arnold Joos

2012

130

Sägen om mesbördan

Lars Fågel

1949

39

Bild


1967-68

5

Hembygdsgården

Inge Grop

2011

9

Hembygdsgården

Inge Grop

2010

32

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

6

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

26

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

42

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

68

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2020

92

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

6

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

24

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

50

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

62

Malungs IF 100 år

Daniel Henriksson

2021

68

Migration

Lars Gunnar Larsson

2018

47

Militärförbandsövning

Inger Döhl

2017

121

Krig

Ann Hörsell

1992

134

Malungsgården

Nirs Peter Nordin

2012

29

Lima-målarna

Kajsa Bondpä

1974-75

109

Tranuberget

Niss Arvid Jonsson

1981

45

Jan Erik Bergman

Lars G. Bergman

1959-60

5

Bengt Maria

Britta Karlsson

2009

267

En skön skröna

Elvi Eklund

2002-08

193

Dikt

Paul Nilsson

1956

77

Håberget

Töris Elisabet Larsson

2002-08

61

Brändbergets fäbod

Back David Andersson

1974-75

16

Socialkontoret

Bengt-Åke Johansson

2014

131

Holarna

Ingri Gustav Nilsson

1982

54

Skinnare

Ris Jonas Persson

1951

48

Högstrand

Jonas Nederberg

2014

175

Flygolycka

Rune Ohlén

1969-73

44

Siv Jers

Annie Gunnarsson

2011

7

Wille Toors

Annie Gunnarsson

2009

23

Wille Toors

Yvonne Isaksson

2009

46

Lars Furuland

Gunnel Furuland

2010

166

Mobyn

Nirs Erik Nordin

1993

90

Dikt

Paul Lundh

1948

7

Moraklocka

Anders Romson

2012

78

Mord i Dalsland

Roland Olsson

1976-77

9

Storbyn

Maud och Marit Nilsson

2002-08

75

Mosa Mats

Mosa Mats Gudmundsson

1952

66

Myckelbyn

Curt Lenne

2011

59

Myrslogar

Kjell Pettersson

2002-08

41

Myrslogar

Klockar Marianne Larsson

2002-08

45

Idrott

Göran Paulsson

2020

142

Målarsläkten

Kajsa Bondpä

1990

63

Öje

Oskar Hjalmarsson

1979

5

Backselen

Elsa Bohm

1985

77

Dikt

Åker Erland Jonsson

1984

135

Gamla minnen

Eric Jers

2000-01

44

Sjukvården

Annie Gunnarsson

2018

135

Gårdfarihandlare

Alfred Hedin

1951

78

Reseberättelse 1869

Lars Furuland

1976-77

94

Niss Hjalmar Matsson

Stig Björklund

1969-73

6

Niss Hjalmar Matsson


1980

142

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2015

209

Bruket av starkvaror

Arne Ahlberg

1976-77

112

Nordanåker

Helmer Olla

1961-62

70

Nordanåker

Helmer Olla

1963-64

9

Folkhögskolan

Melvin Bergman

1949

85

Resekort

Inger Döhl

2018

40

Diskussionsklubb

Inger Döhl

2011

193

Handel Sverige-Norge

Niss Hjalmar Matsson

1953

63

Nostalgitripp

Kajsa Bondpä

2000-01

122

Skolbidrag

Kjell Pettersson

2002-08

44

Böle

Nirs Erik Nordin

1997

103

Finnmarken

Niss Hjalmar Matsson

1996

40

Vallerås

Lars-Gunnar Larsson

2014

189

Krig

Eric Jers

1998

112

Lars Lunell

Niss Hjalmar Matsson

1959-60

45

Spelmansmusik

Backa Erik Eriksson

1965-66

122

Tällbyns handel

Kerstin Bröker Andersen

2021

127

Finnmarken

Olof Hampus

1959-60

29

Oskar Edelcrona

Kajsa Bondpä

1999

108

Garveri

Kjell Pettersson

2000-01

144

Emigranter

Inger Döhl

1986

56

Fäbodars förvandling

Alf Sæsar

1965-66

97

Idrott

Eric Jers

1999

37

Nyttoväxter

Pell Algot Eriksson

1997

7

Erik Larsson

Britt Nils Eriksson

1998

43

Malungsmål

Lars Efraimsson

2009

85

Malungsmål

Gubb Jan Stigsson

2011

29

Erik-Janismen

Willw Thors

1967-68

76

Spelmansstämma

Knis Karl Aronsson

1949

52

Kyrkbåtsfärd

Axel Hambraeus

2019

70

Göllö Per

L. O. Johansson

1952

60

Skinnare

Jers Erik Andersson

1954-55

67

Björnjakt

Bondas Ivar Larsson

1979

130

Öje

Lennart Henningsson

1997

134

Nörtsmo Halvar

John-Erik Eggens

1999

57

Fiskar och ödlor

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

127

Dikt

Margot Sachitzki

2017

205

Anders Eliasson

Anders Eliasson

1952

77

Noter

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

17

Ollagården

Helmer Olla

1956

13

Olle Veirulf

Täpp John-Erik Pettersson

1984

153

Olof Hampus

Johan Ö. Ågren

1986

143

Olof Norin

Irene Mattsson

1983

72

Kyrkan

Niss Hjalmar Matsson

1956

10

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

1990

135

Ryhaga Anders Petter

Margaretha Hedblom

2009

89

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2013

248

Erik Samuel Lundh

Erik Samuel Lundh

1978

21

Gamla handlingar

Niss Hjalmar Matsson

1948

85

Ola Bannbers

Skördåkers Britta Hultgren

2002-08

57

Posten

Olov Hampus

1956

62

Öje

Gubb Torsten Halvarsson

2016

203

Släktforskning

Kantor Josef Sjögren

1959-60

107

Pandemier

Per Erik Willemark

2021

156

Erik Haldén

Niss Hjalmar Matsson

1961-62

69

Trollens makt

Jonas Larshols

1950

76

Pärlfiske

Jan Kapla

2016

23

Fäboställen som försvunnit

Knut Paul Olsson

1984

78

Marit Persdotter Öje

Gubb Jan Stigsson

2015

46

Plancher


1963-64

3

Polisen

Björn Rosén

2018

153

Noter

Herman Strömberg

1949

84

Noter

Herman Strömberg

1951

46

Noter

Herman Strömberg

1951

76

Noter

Karl Sporr

1967-68

126

Noter text

Nils Andersson

1967-68

126

Noter

Herman Strömberg

1952

76

Noter

Rudolf Sundkvist

1954-55

74

Noter

Erik Eriksson

1948

60

Olov Lindkvist

Gubb Jan Stigsson

2020

130

Potifars hustru

Maj Nodermann

1998

35

Släktsägen

L. O. Johnsson

1949

67

Noter text

Axel Hambræus

1948

63

Noter text

Rudolf Sundkvist

1957-58

130

Noter text

Rudolf Sundkvist

1957-58

146

Jakt

Gudmar Danielsson

2011

170

Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidninge

Ingrid Dåhne

2011

160

Pällpä Hole

Olle Janbell

1978

81

Pällpä Hole

Olle Janbell

1979

14

Vallerås

Kjell Petersson

1982

82

Regattan

Gubb Jan Stigsson

2010

77

Register 1948-1966

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

142

Register


1995

147

Register 1948-1953


1953

97

Frireligöst

Emil Herlenius

1956

46

Reumatikerföreningen

Kjell Algotsson

2013

233

Richard Thunberg

Lars Ohlsson

1980

144

Krig

Arnold Joos

2010

177

Sven Bohm

Annie Gunnarsson

2013

22

Åker Erland Jonsson

Sven Bohm

2000-01

68

Riskittsmedernas fäbodstuga

Gunnar Bergstedt

2019

146

Moraklocka

Eddie Eriksson

2009

63

Grönland

Bengt Backhans

1978

12

Folkfest

Lars-Arne Lissman

2009

65

Gustav Vasa

Gubb Tage Bevring

2010

67

Rättelse

Jere Markkanen

2020

263

Bouppteckning

Hars Bertil Martinsson

1981

112

Gamla handlingar

Täpp John-Erik Pettersson

1992

35

Noter text

Åker Erland Jonsson

1982

60

Seldonstillverkning

Niss Arvid Jonsson

1987

134

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

164

Noter

Sven Bohm

1969-73

84

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2021

234

Erik Josén

Leif Hjalmarsson

2019

185

Sjukvården

Annie Gunnarsson

2018

88

Dikt

Gunnar Furuland

1957-58

80

Olle Olsson

Jonas Åhnebrink

2009

81

Sökmotor

Daniel Larsson

2002-08

211

Skinnarebygd 50 år

Kajsa Bondpä

1998

7

Bild


1967-68

6

Noter text

Niss Hjalmar Matsson

1967-68

7

Skinnarmålet

Ola Bannbers

1998

162

Malungs historia

P-O Trosell

2016

61

Skinnstrejken

Ola Olin, Åke Bondjers, Trosell

2002-08

217

Öje

Linea Helmersson

2019

176

Skogskojor kring Gravberget

Inger Döhl

2021

136

Skogsbruk

Olof Hampus

1969-73

28

Skogsarbete

Ivar Olsson

1976-77

67

Skogsbrandsbevakning

Lissjos Elias Eriksson

1994

55

Dikt på mål

Eli Lennart Johansson

1988

119

Noter text

Hans Bohm

1998

14

J. W. Forsman

Back David Andersson

1978

5

Skol Olof

Inger Döhl

2020

170

Skol Olof Olsson

Niss Hjalmar Matsson

1954-55

9

Skol Olof Olsson

Ivan Andersson

1954-55

8

Ungdomsminnen

Helje Olof Andersson

1957-58

9

Hantverkare

Eric Jers

1988

122

Släkten Lundh

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

129

Per Danils Grimsåker

John och Nils Danils

2016

93

Jakt

Gudmar Danielsson

2010

214

Snickar Anders Halvarsson

Täpp Rune Nilsson

2013

75

Snickar Anders Halvarsson

Täpp Rune Nilsson

2014

148

Sockenboken

Hugo Gustafsson

1979

108

Gamla handlingar

Lennart Henningsson

1994

29

Skinnare

Backa Erik Em. Eriksson

1954-55

13

Öje

Gubb Jan Stigsson

2014

94

Dikt

Gunnar Furuland

1949

7

Dikt

Niss Hjalmar Matsson

1951

6

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2014

126

Kåseri på mål

Ingrid Dåhne

2013

252

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

161

Backa Erik Eriksson

Axel Hambreus

2019

64

Erkgärds Mats Ersson

Sven Bohm

1978

125

Spelmän

Olof Hampus

1969-73

75

Spelmän

Eli Lennart Johansson

1990

89

Noter

Einar Øvergaard

1950

81

Brandkårernas föregångare

Inger Döhl

2021

179

Öje

Gunnar Bergstedt

2015

52

Fornminnen

Täpp John-Erik Pettersson

1988

139

Stadgar


1979

136

Grönland


1954-55

83

Dikt

Åker Erland Jonsson

1974-75

114

Stenåldersfynd

Ragnar Lannebro

1979

76

Järnväg

Sven Hedén

1997

34

Järnväg

Sven Hedén

2011

144

Slåtteräng

Ingela Källén

2016

174

Noter text

Rudolf Sundkvist

1954-55

66

N Mon

Niss Hjalmar Matsson

1953

5

Bränder

Lissjos Elias Eriksson

1985

117

Lyberget

Niss Hjalmar Matsson

1965-66

45

Lyberget

Lim Jonas Persson

1965-66

7

Stormor

E. S. Lundh

1965-66

125

Nordanåker


1956

22

Grönland


1954-55

82

Lejsme Per Larsson

Jalmar Vestmyr

1967-68

87

Teckning

Ivan Hansson, Grimsåker

1954-55

43

Kyrkan

Arnold Joos

2010

46

Styrelsen


1948

97

Styrelsen


1949

107

Styrelsen


1950

101

Styrelsen


1951

101

Styrelsen


1952

99

Styrelsen


1956

108

Styrelsen


1957-58

155

Styrelsen


1959-60

125

Styrelsen


1961-62

139

Styrelsen


1963-64

121

Styrelsen


1965-66

140

Styrelsen


1967-68

157

Styrelsen


1969-73

133

Styrelsen


1974-75

135

Styrelsen


1978

145

Styrelsen


1979

134

Styrelsen


1954-55

123

Styrelsen


1980

153

Styrelsen


1981

151

Styrelsen


1982

144

Styrelsen


1983

142

Styrelsen


1984

162

Styrelsen


1985

152

Styrelsen


1986

151

Styrelsen


1987

149

Styrelsen


1988

164

Styrelsen


1989

202

Styrelsen


1990

172

Styrelsen


1991

174

Styrelsen


1992

183

Styrelsen


1993

162

Styrelsen


1994

168

Styrelsen


2019

197

Styrelsen


2000-01

167

Bredsjöberget 1797

Knut Paul Olsson

1981

124

Svordommar på mål

Gunnar Bergstedt

2014

166

Syster Greta

Arne Nyberg

1995

141

Buan i Gärdås

Tros Olof Halvarsson

1974-75

5

Kåseri

Ingrid Dåhne

2021

135

Kåseri

Busk Rut Jonsson

2014

163

Sågverk

Lissjos Elias Eriksson

1987

108

Sjönamn

Sigurd Fries

1993

29

Utvandring

Emil Herlenius

1956

70

Sägner, vallvisor

Backa Anna Johnsson

1986

74

Malungs jultomtar

Lissjos Elias Eriksson

1999

149

Emigranter

Janet A. Hobbs Johnsson

1987

92

Prins Daniel


2011

216

Tage Jonsson

Britt Nils Eriksson

2016

27

Tage Jonsson

Gunvor Jonsson

2016

7

Tal

Hampus Kurt Jonsson

2010

42

Vårtal

Jan Kapla