Publikationer

Malungs hembygdsförening

Välkommen till Malungs hembygdsförening och Malungs hembygdsgård

Malungs hembygdsföreningen ger varje år ut skriften  Skinnarebygd. Skinnarebygd har getts ut sedan 1948 .

PublikationerArbetet med att dokumentera Malungs historia och kulturliv har varit en betydelsefull uppgift att fullfölja.


1948 beslutade Malungs Hembygdsförening att utge en årsbok för att i text och bild delge valda delar av dokumentationen. Skinnarebygd har sedan dess presenterats årligen

med undantag av några år med dubbelnummer.


Boken är eftertraktad och fyller en viktig uppgift för att bevara vårt kulturarv. De sista åren har boken presenterats i ett "boksläpp" tillsammans med inbjudna författare.


Öfre Gäldet är en medlemstidning som sedan 1981 getts ut 4 gånger per år tillsammans med hembygdsföreningarna i Transtrand, Rörbäcksnäs och Lima. På Olnispasidan finns mer information om Öfre Gäldet. Där kan också tidigare nummer läsas i pdf-format.


Malungs skinnhantverk är vida berömt sedan många hundra år. De vandrande skinnarna var välkända i hela Mellansverige. Under 1900-talet hade det gamla hantverket omvandlats till den viktigaste industrin i Malung med som mest cirka 150 firmor.


Mötet med den moderna tiden ställde nya krav. Eric Jers, f.d. lärare vid Yrkesskolan och sedemera Skinnskolan, skriver i denna bok från 1993 om omvandlingen till industri och de problem som skinnäringen mötte under 1970- och 1980-talet.


Här kan du läsa mer om Limklädloftet i Malung.

Läs mer här >>>

Nyfiken på Malungs hembygdsgård? Här kan du läsa mer om hur Malungs hembygdsgård kom till och vilka personer som förverkliga idén och varför.

Läs mer här >>>

Malungs hembygdsgård har många byggnader som kommer från olika håll i bygden. Läs om byggnaderna här >>>

Copyright © Malungs hembygdsförening 2017