Hem

FÄBODVANDRING


Sommaren 2022 är utställningen FÄBODVANDRING  i Kotthuset. Malung har historiskt haft många fäbodar och idag är många dem fritidshus. 


En fäbod är ett ställe där man återvänder med sin boskap varje sommar så djuren kan beta av skogen istället för att gå hemma i byn och äta upp värdefullt vinterfoder. Det var och är en form av boskapsskötsel där boskapen drivs av herdar till skogens betesmarker. Mjölken togs tillvara för att göra ost, messmör, smör och fil. Man förädlade mjölken till mer hållbara matvaror helt enkelt. Något som var väldigt vanligt i Norge och Sverige.


I Malung var jordbruket magert på grund av att klimatet var kallt och sommaren kort. Från förslaget till  ny jordabalk år 1695 går det att läsa att i Malung mognade inte säden eftersom frosten kom så snabbt på sensommaren. Istället jagade och fiskade människan mycket samt hade djurhållning. Här utnyttjades istället skogen som föda till kreaturen på sommaren. Foderinsamlingen där myrslåtter ingick tog mycket tid under sommar och höst. Fäbodarna var nödvändiga för att få föda åt både människa och djur.


I 1663 - 1664-års inventering av fäbodar i Malungs socken finns 53 stycken fäbodar nämnda.


Vill du ta del av utställningen och/eller få en guidad tur på Malungs gammelgård? Ta kontakt med Malungs hembygdsförening på telefonnummer 070-586 15 49 (Jörgen, ordf).


Välkommen!

Malungs hembygdsförening


Vi sköter om Malungs Hembygdsgård som har många gamla hus och byggnader från byarna kring Malung. Vi förvaltar det unika textilarkivet och även föremål och fotografier.


Vi bevarar och arrangerar traditioner som midsommarfirande och flaggans dag den 6 juni.


Skolklasser får en inblick i hur man levde för länge sedan i Malung, vilka livsvillkor människan då hade. Gammelgården är öppen för besökare, vill du ha en guidad tur ordnar vi det också.


Vi dokumenterar kulturen i bygden via vår hemsida, årsboken Skinnarebygd och vår Facebookgrupp.

Fyra kulturmiljöer värda ett besök!


Malungs hembygdsförening tillsammans med kvarnarna i Jägra/Idbäck, Quarnstensgrufvans vänner samt Hallsjökvarn har tagit fram en broschyr för att uppmärksamma fyra kulturmiljöer i Malung.


Läs broschyren här >>>

Byggnader på gammelgården


Malungs gammelgård föreställer en välbärgad bondgård vid slutet av 1700-talet. Här finns en parstuga, härbrän och loft samt ett stort fjös. 


Läs mer här >>>

Niss Hjalmar Matssons minnesfond


Hedra minnet av en  närstående. Din gåva bidrar till att utveckla verksamheten i Malungs hembygdsförening enligt fondens stadgar. De gåvor fonder erhåller utgör ett viktigt bidrag till att kunna förvalta och uppfylla Niss Hjalmars vilja för Malungs kulturella liv och historia,


Läs mer här >>>

Register över Skinnarebygd 1948-2021


Nu kan du söka i vårt register på författare, titel, årtal och ämne. När du kommer in på sidan har du olika val högst upp. Du  kan även via ctrl + F få en sökruta upp till höger och skriva in ditt sökord. 


Tack Bo Svensson för sammanställningen!


Till registret >>>

Folkdräkt och hembygdsdräkt


Malungsdräkten har haft många olika utseenden genom tiderna. Den festdräkt som normalt bärs idag är blå kjol och rött förkläde med rött liv. Malungsdräkten är färgglad och lycklig,

Läs mer om Malungsdräkten här >>>