Styrelsen

Styrelsen

Bilder från april 2020 då föreningen hade möte utomhus på grund av coronapandemin. 

Ordförande

Jörgen Danielson
070-586 15 49

info@jds.se 


Sekreterare

Ingri Erik Isaksson  

ingrierik@gmail.com


Revisorer

Torsten Karlsson 

Backa John-Erik Eriksson 


Revisorsuppleant

Bengt Vickes

 

Valberedning

Gun-Britt Ek


Kassör

Robert Hagström

Vice Ordförande

AnneMarie Helmersson 


Ledamöter

Robert Hagström 

Back Lars-Göran Gustavsson 

Ingri Erik Isaksson

Bente Mellquist Danielson

Elisabeth Nilsson  


Suppleanter

Fall Johan Isaksson

Perjos Lars Halvarsson

 

Firmatecknare

Jörgen Danielson

AnneMarie Helmersson

Robert Hagström


Kommittéer


SKINNAREBYGD

Bente Mellquist Danielson (red.)

070-207 88 28

bente@delta.se 


Hans Bohm (layout)

Göran Bergman (korrektur)


ÖFRE GÄLDETBYGGNADSVÅRD 

Jan-Anders Lindstrand

Bengt ThomassonTEXTILIER

AnneMarie Helmersson 

Mass Elisabet Larsson

Perjos Lars Halvarsson


HEMSIDAN 

Styrelsen


Guidning Efter överenskommelse

tel. 0760-218157

     

VAKTMÄSTARE

Jan-Anders Lindstrand

ARRANGEMANG


Visning av gården och dess samlingar kontakta oss på telefon 0280-105 57 eller genom E-postadressen: malungs.hembygdsforening@telia.com


Läs mer här >>>

PUBLIKATIONER


Arbetet med att dokumentera Malungs historia och kulturliv har varit en betydelsefull uppgift att fullfölja.  Skinnarebygd har sedan 1948   utgivits med undantag av några år med dubbelnummer.


Läs mer här >>>


MINNESFOND


Niss Hjalmar Matssons Minnesfond förvaltas av Malungs Hembygdsförening, vars styrelse även utdelar premium till personer som ligger helt i Niss Hjalmars anda.


Läs mer här >>>