Föreningens mål

Bilden ovan visar Eliassons garveri vid 1900-talets början. Idag  finns inte byggnaderna kvar då allt brann ner i juli sommaren 2014. 

Föreningens målFöreningen bildades 1919 för att så vakt och vårda bygdens kulturarv samt att verka för att bygdens historia genom text, bild och föremål dokumenteras för framtiden.


Föreningens verksamhet innebär också att hålla materialet i görligaste mån tillgängligt för visning, forskning, etc. och för att uppmuntra till forskning om bygdens historia, natur och näringar.


En annan viktig uppgift är att hävda betydelsen av malungsmålets bevarande.


Malungsfolk på Gnupen i Malung  cirka 1920-30-talet.  Väl uppe på Gnupen är utsikten milsvida. Vid klart väder kan man se ända till Mora. Bild från Gråbergs Harald Perssons samling (401-500).

Vid Malungs Hembygdsgård har riksspelmannen Sven Bohm hedrats med en minnessten. Sven Bohm var en förgrundsgestalt i Malungs spelmanslag. Han grundade Malungs spelmanslag 1948 inför en spelmansstämma, som arrangerades på Malungs Hembygdsgård.