Historik

HistorikMalungs Hembygdsförening bildades 1919. Försök gjordes att köpa en äldre komplett gård. Då detta misslyckades inriktades arbetet på att finna en lämplig plats att anlägga en hembygdsgård på. År 1922 förvärvades en del mark i byn Holarna på den s.k. Hundholen. Platsen upptogs vid storskiftet som allmänt undantag för grustäkt och området överlämnades som gåva av Malungs kommun och Bergslaget.


Ett omfattande arbete fick läggas ner på att göra i ordning den söndergrävda tomten. Befolkningen i de närmaste byarna och medlemmar i Malungs Idrottsförening samlades kvällstid med spadar, spett och rallkärror för att jämna till marken där husen skulle stå. Tomten utökades 1963 då marken i söder samt den s.k. Klängstugan skänktes av Korsnäsbolaget. Vid samma tidpunkt inköptes mark norrut.


År 1922 uppfördes också de första byggnaderna och 1932 invigdes gården. Målet var att illustrera hur en storbondegård under 1600- och 1700-talen kunde se ut i Malung.


Föreningen har efterhand satt upp flera intressanta hus. En samling byggnader av olika åldrar har satts upp norr om den kringbyggda gården. Dessutom finns i föreningens ägo olika byggnader ute i byarna, såsom skvaltkvarnar, båthus och loftbyggnader. I den omfattande föremålssamlingen finns det mesta av verktyg, redskap, textilier och andra bruksting som användes under självhushållets tid.


I Jannesstugan finns dräkt- och textilsamlingar. Välgjorda kopior finns även för utlåning, t.ex. band i olika tekniker, dräktliv, väskor, fyrflätning, broderade vantar och handskar.


Bilden visar Niss Hjalmar Matsson som fyller i en dekor på Limklädloftet som då stod på Albacken i Malung. Huset skulle plockas ned och sättas upp igen vid Malungs kyrka. Året var 1969. Lyssna gärna på podden "Gamla malung" nedan till höger där sekreterare Bente Mellquist Danielson berättar om hur och varför Malungs hembygdsförening bildades och ur gammelgården kom till. 


Nyfiken på Malungs hembygdsgård? Här kan du läsa mer om hur Malungs hembygdsgård kom till och vilka personer som förverkliga idén och varför.

Läs mer här >>>

Malungs hembygdsgård har många byggnader som kommer från olika håll i bygden.