Kulturen i Malung

Kvarnar och kvarnstenar

OM OSS


Kulturen i Malung består av tre fristående kulturella föreningar/organisationer i bygden som vill uppmärksamma och informera om kulturmiljöer i Malung. Det är: Quarnstensgrufvans vänner, Malungs hembygdsförening och Kvarnarna i Jägra/Idbäck.


Kulturen i Malung har fått medel från Länsstyrelsen i Dalarna samt Kultur- och Fritidsförvaltningen i Malung-Sälens kommun för att ta fram en broschyr och hemsida om fyra kulturmiljöer i Malung.


Den här sidan finns under Malungs hembygdsförening för att samla och få en plattform för att sprida och visa på platser med traditon i Malung.


Kontakta vid guidad tur eller frågor:


Bente Mellquist Danielson 070-207 88 28

Alf Olsson 070-612 13 47

KVARNAR OCH KVARNSTENAR


Vi vill berätta för dig om kvarnar och kvarnstenar i Malung. Samhället förändras och de sysselsättningar våra förfäder en gång hade som mjölnare eller kvarnstenshuggare är idag borta.


För att minnas och se den utveckling vi alla är en del av är det viktigt att förstå människans vardag förr för att sätta sin egen tillvaro i ett större sammanhang.


På den här sidan får du information om kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, kvarnarna i Jägra/Idbäck, Malungs hembygdsgård och Hallsjökvarn.


I Malung finns på ett flertal ställen mindre vattenkvarnar, så kallade skvaltkvarnar. Längs en och samma bäck kunde åtskilliga kvarnar finnas. Idag berättar de en historia om hur människor förr levde och hur deras vardag såg ut.


Kvarnstensbrottet


I Östra Utsjö i Malung finns ett stort kvarnstensbrott. Här högg man för länge sedan kvarnstenar ur berget.


För länge sedan högg man kvarnstenar ur berget i Östra Utsjö i Malung. Över bygden hördes huggen i berget. De hårda järnverktygen nöttes ned mot sandstenens hårda yta. De som arbetade i de öppna dagbrotten blev seniga, starka och slitna.


Sysselsättningen var hård och farlig. Det hände att stora stenblock ramlade ned på huvud och armar. Stenhuggare dog. För länge sedan fanns inga skyddsutrustningar eller maskiner för att hugga i berg. På den tiden användes enbart människokraft och vatten och eld.


Det drogs och slets med tunga järnverktyg för att få loss ett ämne för att börja forma till en kvarnsten. Här användes pickhacka, bredhacka och släthacka. Verktyg som nutiden har glömt bort. Ord och begrepp som idag nästan aldrig används, om alls. Hur såg de ut, de verktyg och andra anordningar som stenhuggarna använde i kvarn-stensbrottet? Kvarnstenshantverket finns inte kvar idag. Hur kvarnstenar tillverkades och fraktades är idag bortglömt.


Läs mer om kvarnstensbrottet i Malung här >>>

Kvarnarna i Jägra/Idbäck


Sedan generationer har ortsbor malt sin säd i kvarnarna vid Örarbäcke i Jägra/Idbäck. 


Längs Örarbäcken i Jägra by väster om Malungs socken ligger fyra små vattenkvarnar, så kallade skvaltkvarnar. Dom har lustiga namn. Det är Guckukvarn, Bondlasskvarn eller Rödkvarn, Gammalkvarn och Nykvarn. Namnen ligger ovant i munnen och vittnar om dess ålder och en annan tid. En tid för länge seda när människorna var självhus-hållande bönder. Ett samhälle som nästan är helt borta idag.
För sisådär hundra år sedan sådde man sin egen havre, korn eller råg.


I Malung råder inlandsklimat. Kalla vintrar och varma somrar. Jordmånen var karg och gav inte mycket till säd. Men det lilla som jorden gav malde man till mjöl. De fyra små skvaltkvarnarna i Jägra/Idbäck visar på uppfinningsrikedom och envishet. Tålamod var en styrka att ha. Längs bäcken finns en grävd fåra till varje kvarn med en anordning där vattnet släpps igenom vid malning. På så vis kunde alla kvarnar köra samtidigt ohc med samma vatten. Skovlarna under
kvarnen sätts i rörelse av vattnet och kvarnstenarna börjar snurra inne i kvarnhuset. Kvarngubben eller mjölnaren vaktade noga processen.


Läs mer om kvarnarna i Jägra/Idbäck här >>>

Malungs hembygdsgård


En välbärgad gård från 1700-talets slut finns att beskåda i Malung.


Malungs Hembygdsförening bildades 1919. Försök gjordes att köpa en äldre komplett gård. Då detta misslyckades inriktades arbetet på att finna en lämplig plats att anlägga en hembygdsgård på. År 1922 förvärvades en del mark i byn Holarna på den s.k. Hundholen. Platsen upptogs vid storskiftet som allmänt undantag för grustäkt och området överlämnades som gåva av Malungs kommun och Stora Kopparberg AB.


Ett omfattande arbete fick läggas ner på att göra i ordning den söndergrävda tomten. Befolkningen i de närmaste byarna och medlemmar i Malungs Idrottsförening samlades kvällstid med spadar och spett för att jämna till marken där husen skulle stå.

Tomten utökades 1963 då marken i söder samt den s.k. Klängstugan skänktes av Korsnäsbolaget. Vid samma tidpunkt inköptes mark norrut. År 1922 uppfördes också de första byggnaderna och 1932 invigdes gården. Målet var att illustrera hur en storbondegård under 1600- och 1700-talen kunde se ut i Malung.


Läs mer om Malungs hembygdsgård här >>>

Hallsjökvarn


I Mobyn strax norr om Malung finns en liten vattenkvarn med en liten tillhörande damm.


Hallsjökvarn är en typisk kvarnmodell, så kallad skvaltkvarn, som var mycket vanlig i skogsbygder som Malung i Dalarna. En skvaltkvarn är
en variant av vattenkvarn som istället för att ligga vid en sjö återfinns
vid bäckar och mindre vattendrag.


I Malungs socken år 1664 fanns det 73 stycken skvaltkvarnar registrerade. Hallsjökvarns ålder är något osäker. På en av dörrarna till kvarnen finns årtalet 1798 inristat. Så kvarnen är troligtvis från slutet av 1700-talet. Det finns två kvarnrum i Hallsjökvarn, varav endast det norra har hjulstock och kvarnstenar kvar. Bredvid kvarnen
har det funnits en såg, den revs på 1950-talet. Stugan intill kvarnen är
en kvarnstuga eller mjölnarbostad. Här bodde mjölnaren när han malde säden åt bönderna.


Läs mer om Hallsjökvarn här >>>

Besöksadress: Thorolfsvägen 23, 782 34 Malung

Postadress: Box 147,  782 23 Malung

Tel: 0280-105 57


pg 39 59 01-2
bg 997-1474E-post: malungs.hembygdsforening@telia.com

E-post ordförande: info@jds.se


Föreningen har swishnummer 1232595817

Malungs hembygdsförening 2020

Telefon: 0280 - 10557

Ordförande: 070-586 15 49

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera