Hallsjökvarn

Hallsjökvarn i Mobyn


En liten skvaltkvarn med många år på nacken.


Hallsjökvarn är en typisk kvarnmodell, så kallad skvaltkvarn, som var mycket vanlig i skogsbygder som Malung i Dalarna. En skvaltkvarn är en variant av vattenkvarn som istället för att ligga vid en sjö återfinns vid bäckar och mindre vattendrag. I Malungs socken år 1664 fanns det 73 stycken skvaltkvarnar registrerade. Hallsjökvarns ålder är något osäker. På en av dörrarna till kvarnen finns årtalet 1798 inristat. Så kvarnen är troligtvis från slutet av 1700-talet.


Det finns två kvarnrum i Hallsjökvarn, varav endast det norra har hjulstock och kvarnstenar kvar. Bredvid kvarnen har det funnits en såg, den revs på 1950-talet. Stugan intill kvarnen är en kvarnstuga eller mjölnarbostad. Här bodde mjölnaren när han malde säden åt bönderna. På 1950-talet såldes Hallsjökvarn på auktion till direktör C O Eriksson i Malung, som sedan skänkte den till Malungs hembygdsförening mot att både kvarn och mjölnarbostad blev renoverade, vilket gjordes.


Ännu en renovering började 2006 och blev klar 2008 med nya tak på kvarn och mjölnarbostad och ny skorsten på mjölnarbostaden. Den senaste renoveringen gjordes 2015 av bröderna John-Erik och Lars- Olov Johansson (Loktäpp-pôjkon), som lagade och reparerade mekanismen med skovelhjul och drivaxel under kvarnen, så det idag går att mala med de stora kvarnstenarna i kvarnen. På den här platsen fanns ursprungligen fyra kvarnar. I dag återstår två, varav en numera fungerar. Kvarnområdet ägs av Mobyns byamän, men kvarnen tillhör Malungs hem-bygdsförening.

Hallsjökvarn ligget i ett naturskönt område med en välfylld damm bakom sig. Här kan man mala än idag. Kvarnen är renoverad och i mycket fint skick. Kvarnen är i Malungs hembygdsförenings ägo och står på mark som ägs av Mobyarnas byalag. Ta dig en tur och sätt dig att fika intill bäcken och njut av den vackra omgivningen. 


Hitta hit