Kontakt

KONTAKTPostadress: Malungs Hembygdsförening, Box 147, 782 23 Malung,


Besöksadress: Thorolfsvägen 23, 782 34 Malung.


Telefon: 0280-105 57 


E-post: malungs.hembygdsforening@telia.com,


Organisationsnummer: 884400-2116


Plusgiro: 39 59 01-2,


Bankgiro: 997-1474


Swishnummer: 1232595817


KONTAKT ORDFÖRANDE


Jörgen Danielson

Tel.efon: 070-586 15 49

E-post.: info@jds.se


Midsommarfirande på Malungs gammelgård 2019. 

Besöksadress: Thorolfsvägen 23, 782 34 Malung

Postadress: Box 147,  782 23 Malung

Tel: 0280-105 57


pg 39 59 01-2
bg 997-1474E-post: malungs.hembygdsforening@telia.com

E-post ordförande: info@jds.se


Föreningen har swishnummer 1232595817

Malungs hembygdsförening 2020

Telefon: 0280 - 10557

Ordförande: 070-586 15 49